Nuorten hyvinvointi on yksi keskeisimmistä teemoista nuorisopolitiikassa. Julkisessa keskustelussa huomiota kiinnitetään usein vasta sitten, kun hyvinvointi on jo muuttunut pahoinvoinniksi ja ongelmat ovat kärjistyneet.

Valtion nuorisoneuvosto on hyväksynyt syyskuussa 2012 uudet nuorten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit. Niiden avulla pystytään arvioimaan nuorten hyvinvoinnin kehitystrendejä ja valtakunnan tason nuorisopolitiikan onnistumista. Näitä tilastotietoja voi kätevästi tutkia alla olevien infograafien avulla.