Nuorisolain 6§ mukaan valtion nuorisoneuvoston tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (VANUPO) otettavista asioista. Lain asetuksen 3 § mukaan neuvosto laatii kerran hallituskaudessa valtioneuvostolle arvioinnin valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toteutumisesta ja tekee esityksiä ohjelman mahdollisista muutostarpeista.

Ensimmäinen valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma oli nuorisolain uudistumisen myötä poikkeuksellisen lyhyt, kattaen vuodet 2017-2019.

2017-2019 kauden VANUPO:n arviointi julkaistaan tällä sivulla kevään 2019 aikana.