Kannanotot ja julkaisut

22.9.2020 |

Valtion nuorisoneuvoston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä. Lausunnossaan neuvosto keskittyi erityisesti nuorten palveluihin ja osallisuuteen uudistuksessa. Voit lukea lausunnon tästä

Lue lisää

20.4.2020 |

Parempaa työtä! Valtion nuorisoneuvoston politiikkasuositukset Nuorisobarometrin 2019 pohjalta

Hyvää työtä! – Nuorisobarometri 2019 käsittelee nuorten arvoja ja asenteita työtä ja yrittäjyyttä kohtaan. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee politiikkasuosituksensa barometrin tuloksien pohjalta. Tutkimustuloksiin nojaten valtion nuorisoneuvosto nostaa esiin kolme tapaa parantaa nuorten työelämää: antamalla koulutuksella valmiudet jaksamiseen työelämässä, tasa-arvoistamalla työelämää kaikille nuorille sekä turvaamalla työ ja toimeentulo nuorille nyt ja tulevaisuudessa....

Lue lisää

31.10.2019 |

Valtion nuorisoneuvoston lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan 2020-2023

Valtion nuorisoneuvosto lausui 31.10.2019 lausuntokierroksella olevaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2020-2023. Lausunnossa valtion nuorisoneuvosto kiitteli esimerkiksi VANUPO-luonnoksessa olevaa hyvää arvopohjaa ja VANUPOn monialaista näkökulmaa nuorisopolitiikkaan. Kehittämistä VANUPOssa nähtiin kuitenkin konkreettisuudessa ja erityisesti mittaristossa. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Lue lisää

2.4.2019 | ,

Nuoret näkyviin! Valtion nuorisoneuvoston hallitusohjelmatavoitteet puolueille

Valtion nuorisoneuvosto näkee, että nuoret tulee nostaa tulevan hallitusohjelman keskiöön. Nuorisotyö ja -politiikka täytyy saada vahvasti osaksi hallitusohjelmaa. Uusimman Nuorisobarometrin (2018) mukaan suomalaiset nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt. Ilmastonmuutos, maailmanpoliittinen tilanne, kansainvälinen terrorismi ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen ovat nuoria huolettavia teemoja. Nuorilla on tärkeä...

Lue lisää

11.12.2018 |

Valtion nuorisoneuvoston kirje hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmälle

Valtion nuorisoneuvosto on seurannut Sipilän hallituksen kärkihankkeita nuorisopolitiikan silmin. Tuomme tällä kirjeellä ministeriryhmän tietoon huomioita, jotka vaativat vielä toimenpiteitä nuorten hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi. Valtion nuorisoneuvosto on viimeaikaisten tutkimustulosten valossa huolissaan nuorten mielenterveysongelmien yleisyydestä. Suomi lasten kasvuympäristönä -tutkimuksen mukaan viidennes vuonna 1997 syntyneiden ikäluokasta on saanut psykiatrisen diagnoosin ja...

Lue lisää

3.12.2018 |

Valtion nuorisoneuvoston ehdotuksia hallitusohjelmatavoitteiksi

Valtion nuorisoneuvosto tuottaa vuosittain ajankohtaista tietoa nuorten arvoista ja asenteista sekä hyvinvoinnista. Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita, ja tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin. Hallitusohjelmatavoitteet perustuvat vuosien 2015, 2016 ja 2017 nuorisobarometreihin. Hallitusohjelmatavoitteet sisältävät näiden tutkimusten perusteella valittuja nostoja nuorten elinolojen parantamiseksi Suomessa. Nuorisobarometrien tulosten pohjalta valtion...

Lue lisää

1 2 3 4 10