Kannanotot ja julkaisut

3.12.2015 | ,

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016

Lapsiasiavaltuutettu pyysi Nuoralta lausuntoa lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016 koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta perusopetuksessa. Lausunnossaan Nuora kiinnitti huomiota koulujen ja väestöryhmien välisiin eroihin oppimistuloksissa, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oppilashuollon ja opinto-ohjauksen tärkeyteen sekä alueiden välisiin eroihin perusopetuksen saavutettavuudessa ja määrässä. Lisäksi Nuora toi esiin nuorten näkemyksiä koulujen välisistä eroista kiusaamiseen...

Lue lisää

6.3.2015 | ,

Enemmistöllä nuorista on syrjintäkokemuksia

Ihmisarvoinen nuoruus – Nuorisobarometri 2014 valottaa nuorten elämää yhdenvertaisuuden ja syrjinnän näkökulmista. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän kokemukset paljastuvat Nuorisobarometri 2014:n mukaan niin yleisiksi, että syrjintää voi pitää nuorten arkea leimaavana piirteenä. Enemmistö kaikista nuorista kokee itsekin tulleensa jossain elämänsä vaiheessa syrjityksi.

Lue lisää

14.10.2014 | ,

Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -2014 -vuosikirjan julkistamistilaisuus

Keskiviikkona 12.11.2014 klo 12.30-15.00 järjestetään Helsingissä Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot 2014 -vuosikirjan julkistamistilaisuus. Teos tarkastelee monitieteisesti toiseuden kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirjoittajat kuvaavat toiseutta nuorten vertaissuhteiden, yhteiskunnallisten instituutioiden, nuorten osallisuuden sekä sukupuolen näkökulmista. Julkistamistilaisuuteen toivotetaan tervetulleeksi lapsi- ja nuorisotutkijat, järjestöt, lasten ja nuorten kanssa työskentelevät sekä alalle...

Lue lisää

29.9.2014 |

Elokuussa julkaistu Eurobarometri tarkastelee eurooppalaisnuorten asenteita huumeita kohtaan

Elokuussa julkaistun Eurobarometrin mukaan 28 EU-jäsenmaan nuorten asenteet erityisesti kannabiksen käyttöä sekä sen laillistamista kohtaan ovat muuttuneet. 31 % vastanneista oli käyttänyt jossain vaiheessa kannabista. Tämä on 5 % enemmän kuin vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2011. Irlantilaisten (28 %), ranskalaisten ja slovenialaisten (25 %) sekä espanjalaisten (22 %) keskuudessa on...

Lue lisää

15.9.2014 | ,

Tuore THL:n julkaisu tarkastelee nuorten hyvinvoinnin kehitystä vuosina 2000–2013

THL:n tuore julkaisu Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013. Kouluterveyskyselyn tulokset tarkastelee nuorten hyvinvoinnin kehitystä vuosina 2000–2013. Vuoden 2013 osalta tarkastelun kohteena ovat myös alueelliset erot. Raportti perustuu Kouluterveyskyselyn tuloksiin, jotka julkaistaan joka toinen vuosi. Raportissa todetaan, että nuorten hyvinvointi on muuttunut pääasiassa parempaan suuntaan. Esimerkiksi nuoret kokevat terveydentilansa aiempaa paremmaksi ja monet...

Lue lisää

10.9.2014 | ,

Itsemurha on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin nuorten kuolinsyy

Tänään 10.9. on vietetty WHO:n kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Aihe on tärkeä, sillä kaikkiaan yli 800 000 ihmistä tekee maailmalla vuosittain itsemurhan. Jokaista itsemurhaa kohtaan arvioidaan lisäksi olevan jopa 20 itsemurhayritystä. WHO:n mukaan itsemurha on 15–29-vuotiaiden keskuudessa toiseksi yleisin kuolinsyy liikennetapaturmien jälkeen.

Lue lisää

1 2 3 4 5 9