Kannanotot ja julkaisut

18.1.2011 |

Lasten ja nuorten näkökulmat esillä – Lanuken arviointi aloitettu

Valtioneuvoston Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteutumisen arviointi on käynnistetty selvittämällä eri ministeriöiden toimenpiteitä vuodesta 2007 lähtien. – Ministeriöt ovat omilla hallinnonaloillaan käynnistäneet uusia hankkeita sekä antaneet ohjausta paikallistoimijoille, toteaa Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä. Nuorten elinoloja parantavaa lainsäädäntöä on myös lisätty. Kuluvan vuoden alussa on astunut voimaan...

Lue lisää

17.12.2009 |

SORA-työryhmän valmistelua jatkettava

Opetusministeriön asettama niin sanottu SORA-työryhmä valmistelee säädösmuutoksia, jotka koskevat opiskeluoikeuden peruuttamista alalle soveltumattomuuden vuoksi, kurinpidollista pysyvää oppilaitoksesta erottamista erittäin vakavien väärinkäytösten seurauksena, päihdetestien käyttöönottoa sekä tiedonvaihto- ja tietosuojakysymyksiä. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta tuo esille kyseiseen säädösvalmisteluun liittyvän huolensa lausuntokierroksen luonnoksen hallituksen esitykseksi jatkokäsittelystä.

Lue lisää

1 5 6 7 8 9