Uutiset

1.11.2013 |

Päivittäin tupakoivien nuorten määrä laskussa

Nuorten päivittäinen tupakointi on vähenemässä entisestään mutta erot ovat vielä huomattavan isot lukion ja ammattikoulujen välillä. Yleisintä päivittäinen tupakointi on ammattikoulujen tyttöjen keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi uudesta kouluterveyskyselystä (http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely). Nuora päivittää parhaillaan kaikkia nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja puuttuvat indikaattorit lisätään myös tietoanuorista.fi-sivuille.

Lue lisää

23.9.2013 |

Keskustelu nuorten liikunta-aktiivisuudesta on avattu otakantaa.fi-palvelussa

Nuora on avannut keskustelun otakantaa.fi-palvelussa saadakseen kerättyä erilaisia näkemyksiä nuorten liikunta-aktiivisuuteen liittyen.  Nuoria liikkeellä! – Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 yksi keskeinen havainto oli, että nuorten liikkuminen vähenee huomattavasti 15-vuoden iässä. Etenkin lasku näkyy poikien kohdalla: yli 20 % 15-19 –vuotiaista pojista ei harrasta minkäänlaista liikuntaa (ks. vapaa-aikatutkimuksen kuvio 46, s....

Lue lisää

11.9.2013 |

Nuoran syyskausi käynnistyi

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuoran syyskauden ensimmäinen kokous pidettiin eilen tiistaina opetus- ja kulttuuriministeriössä. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa heinäkuussa julkistetun Nuorten vapaa-aikatutkimuksen tulosten hyödyntämisestä, Nuoran tutkimustoiminnan tulevaisuudesta sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosiarvioinnin aikataulusta.

Lue lisää

28.8.2013 |

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopohjaa kehitetään laajassa yhteistyössä

Lapsi- ja nuorisoalan toimijoiden mielestä on tärkeää, että lapsi- ja nuorisopoliittinen päätöksenteko perustuu huolellisesti analysoituun tilasto- ja tutkimustietoon. Eri toimijoiden tiedontuotantoa pyritään nyt koordinoimaan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Eilen tiistaina Helsingissä järjestettiin lasten hyvinvoinnin tietopohjafoorumi, jossa esiteltiin lapsiasiavaltuutetun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta laadittu raportti Lasten hyvinvoinnin tila...

Lue lisää

19.8.2013 |

Asiantuntijat haluavat kehittää koululiikuntaa ja nuorten omatoimista liikkumista

Yhdentoista asiantuntijan ryhmä kokoontui viime perjantaina Nuoran kutsusta pohtimaan, mitä nuoriso- ja liikuntapoliittisia johtopäätöksiä heinäkuussa julkistetun Nuorten vapaa-aikatutkimuksen tuloksista pitäisi tehdä. Keskusteluissa nousivat esille erityisesti koululiikunnan ja nuorten omatoimisen liikkumisen kehittäminen sekä työttömien nuorten liikuntamahdollisuuksien edistäminen.

Lue lisää

13.8.2013 |

Passiivisuus kasaantuu nuorten vapaa-ajalla

Heinäkuussa julkistetun Nuorten vapaa-aikatutkimuksen pääteemana on liikunta, mutta tutkimusraportissa selvitetään myös muiden harrastusten yleisyyttä. Vertailtaessa nuorten liikuntaharrastamista näihin muihin harrastuksiin havaitaan, että passiivisuus kasaantuu: niillä, jotka eivät harrasta liikuntaa, on vähemmän muitakin harrastuksia.

Lue lisää

7.8.2013 |

Nuoran lanuke-oppaita edelleen saatavilla

Valtioneuvoston nuorisopoliittiset tavoitteet on määritelty hallituskauden alussa hyväksytyssä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa (lanuke). Tukeakseen lanuken toteutumista Nuora on laatinut ohjelmasta kaksi helppolukuista tiivistelmää.

Lue lisää

29.7.2013 |

Internet on yli 15-vuotiaiden nuorten suosituin päivittäinen kavereiden kohtaamispaikka

Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa 2013 selvitettiin, missä 7-29-vuotiaat lapset ja nuoret viettävät aikaansa kavereiden kanssa vapaa-ajallaan. Nuoret tapaavat eniten ystäviään kavereiden luona tai omassa kodissaan, internetissä ja harrastuksissa vähintään viikoittaisten tapaamisten mukaan tarkasteltuna. Päivittäisessä kanssakäymisessä internet osoittautuu suosituimmaksi kavereiden tapaamispaikaksi.

Lue lisää

23.7.2013 |

Nuorten oma käsitys nuoruuden ”ikärajoista” selvitetty

Viime viikolla julkistetusta Nuorten vapaa-aikatutkimuksesta ilmenee, että nuorten itsensä mielestä nuoruus alkaa noin 10-vuotiaana ja päättyy noin 20-vuotiaana. Tämä selvisi, kun tutkimusta varten haastatelluilta 7-29 –vuotiailta kysyttiin, kokevatko he itsensä lapsiksi, nuoriksi vai aikuisiksi.

Lue lisää

1 9 10 11 12