Uutiset

6.11.2015 | ,

Kaupungin kanssa asujat – hengailu teini-ikäisten nuorten tapana osallistua kaupunkielämään

Noora Pyyry, FT, tutkija Tanssitreenejä, pianotunteja ja kuntosaliharjoittelua – monen lapsen ja nuoren koulupäivän jälkeinen “vapaa-aika” on tänä päivänä tiukasti aikataulutettua. Harrastukset ovat arvokas asia, mutta moni nuori kokee olevansa väsynyt täyteen suunnitellun arjen keskellä. Onneksi siis on kaupungilla hengailu! Silloin saa kerrankin vain olla: viettää aikaa kavereiden kanssa,...

Lue lisää

3.11.2015 |

Mitä haluat, että kysymme nuorten tulevaisuudesta?

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto julkaisevat vuosittain nuorten elinoloja kuvaavan Nuorisobarometrin. Vuoden 2016 Nuorisobarometrin teema on Tulevaisuus. Pyydämme nuorilta apua ja ideoita Tulevaisuus-teemaan sopiviksi kysymyksiksi. Haluamme selvittää nuorten näkemyksiä niin heidän omasta tulevaisuudestaan kuin suomalaisen yhteiskunnan ja maailman tulevaisuudesta yleisemminkin. Kysymykset voivat käsitellä tulevaa niin lyhyemmällä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Teemat...

Lue lisää

13.10.2015 | ,

Nuoret ja demokratia

Tomi Kiilakoski, FT, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto Demokratia juontaa sanana muinaiskreikasta, kuten kovin monet muutkin sanat, joilla jäsennämme sosiaalista todellisuuttamme, itseämme ja ympäristöämme. Sanassa on kaksi osaa, demos (kansa) ja kratos (valta). Näiden kahden pultin varaan koko demokratian pylvään perustus on ruuvattu. Kumpaakaan ei olisi varaa löystyttää liian pitkälle, jos halutaan...

Lue lisää

11.9.2015 | ,

Rajapoliittisesta kiistelystä kohti sisäpoliittisia ratkaisuja: näkökulma maahanmuuttoon

Maahanmuuttajien määrä on lähes kaksinkertaistunut Suomessa 2000-luvulla. Vuosittain noin 40 % Suomeen muuttaneesta väestöstä on alle 25-vuotiaita. Maahanmuuttajatausta luo osin erilaiset arjen voimavarat ja haasteet Suomessa elämiseen kuin valtaväestön nuorilla. On esimerkiksi todettu, että maahanmuuttajataustaisilla on valtaväestön nuoriin verrattuna kohonnut riski jäädä syrjään yhteiskunnan toiminnasta. Pyysimme nuorisotutkimusverkoston tutkijaa tuomaan näkökulmaa...

Lue lisää

20.8.2015 |

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta asetettiin

Valtioneuvosto on asettanut Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) nelivuotiskaudeksi 1.9.2015–31.8.2019. Neuvottelukunnan lakisääteisinä tehtävinä ovat vuosittainen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanon arviointi, osallistuminen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmisteluun sekä lasten ja nuorten näkökulman tuominen päätöksentekoon.

Lue lisää

24.6.2015 | ,

Osatyökykyisten nuorten työllistyminen haastavaa: puheenvuoro vammaisten nuorten oikeudesta työhön

Osatyökykyisten, kuten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten työllistyminen näyttää viimeisten tilastojen valossa haasteelliselta. Vaikka 15-29-vuotiaiden osatyökykyisten työttömien työnhakijoiden määrä on ollut laskusuunnassa, pitkäaikaistyöttömien osuus nuorista vammaisista tai pitkäaikaissairaista työnhakijoista on kasvanut selvästi.

Lue lisää

21.5.2015 | ,

Nuorten yrittäjyyshalukkuus kasvussa

Kun yrittäjyyshalukkuutta mitataan aikomuksina ryhtyä yrittäjäksi seuraavan kolmen vuoden aikana, tuoreimman GEM-tutkimuksen (Global Enterpreneurship Monitor) tuloksista ilmenee, että suomalaisten nuorten, 18–24-vuotiaiden, keskuudessa 13,4 prosentilla on halukkuutta ryhtyä yrittäjäksi. Osuus on aiempaa korkeampi, ja esimerkiksi vuonna 2007 vastaava osuus oli vajaa 7 prosenttia.

Lue lisää

1 11 12 13 14 15 17