Uutiset

23.10.2014 |

Mä oon asiantuntija! -kysely kerää tietoa nuorilta

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ei usko hienoihin poliittisiin asiakirjoihin, jos niiden toteutumista ei valvota lainkaan. Sen sijaan uskomme siihen, että nuoret ovat itse parhaita asiantuntijoita kertomaan, miten kehittämisohjelmassa linjatut asiat toteutuvat heidän omassa asuinympäristössään.

Lue lisää

14.10.2014 | ,

Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -2014 -vuosikirjan julkistamistilaisuus

Keskiviikkona 12.11.2014 klo 12.30-15.00 järjestetään Helsingissä Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot 2014 -vuosikirjan julkistamistilaisuus. Teos tarkastelee monitieteisesti toiseuden kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirjoittajat kuvaavat toiseutta nuorten vertaissuhteiden, yhteiskunnallisten instituutioiden, nuorten osallisuuden sekä sukupuolen näkökulmista. Julkistamistilaisuuteen toivotetaan tervetulleeksi lapsi- ja nuorisotutkijat, järjestöt, lasten ja nuorten kanssa työskentelevät sekä alalle...

Lue lisää

17.9.2014 |

Juuri ilmestyneessä THL:n raportissa pureudutaan maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointiin

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista on Suomessa toistaiseksi vain vähän tietoa. Kouluterveyskysely tuotti vuonna 2013 ensimmäistä kertaa aiheesta laajamittaista ja kattavaa tietoa. Tulokset ovat luettavissa THL:n tuoreesta raportista Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9.-luokkalaisten hyvinvointi. Kouluterveyskysely 2013. Raportin mukaan ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanuoret erottuivat selvästi muista tutkituista nuorten ryhmistä. Heidän...

Lue lisää

15.9.2014 | ,

Tuore THL:n julkaisu tarkastelee nuorten hyvinvoinnin kehitystä vuosina 2000–2013

THL:n tuore julkaisu Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013. Kouluterveyskyselyn tulokset tarkastelee nuorten hyvinvoinnin kehitystä vuosina 2000–2013. Vuoden 2013 osalta tarkastelun kohteena ovat myös alueelliset erot. Raportti perustuu Kouluterveyskyselyn tuloksiin, jotka julkaistaan joka toinen vuosi. Raportissa todetaan, että nuorten hyvinvointi on muuttunut pääasiassa parempaan suuntaan. Esimerkiksi nuoret kokevat terveydentilansa aiempaa paremmaksi ja monet...

Lue lisää

10.9.2014 | ,

Itsemurha on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin nuorten kuolinsyy

Tänään 10.9. on vietetty WHO:n kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Aihe on tärkeä, sillä kaikkiaan yli 800 000 ihmistä tekee maailmalla vuosittain itsemurhan. Jokaista itsemurhaa kohtaan arvioidaan lisäksi olevan jopa 20 itsemurhayritystä. WHO:n mukaan itsemurha on 15–29-vuotiaiden keskuudessa toiseksi yleisin kuolinsyy liikennetapaturmien jälkeen.

Lue lisää

27.8.2014 | ,

Lausunto hallituksen esitysluonnokseen kuntalain kokonaisuudistuksesta

Nuora on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnokseen kuntalain kokonaisuudistuksesta. Lausunnossa Nuora kannattaa kuntalakiluonnoksen viidennessä luvussa (26 §) ehdotettua kunnan velvollisuutta asettaa nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Lisäksi Nuora pitää hyvänä kansanäänestysaloitteen ikärajan laskemista 18 vuodesta 15 vuoteen (25 §). Lausunnossa Nuora korostaa nuorten yhdenvertaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamisen ja aidon...

Lue lisää

25.8.2014 |

Suomalaisnuoria koskeva tutkimustieto esillä Japanissa

Japanin toiseksi suurimassa kaupungissa Jokohamassa järjestettiin heinäkuussa kansainvälinen konferenssi ISA World Congress of Sociology – Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. Konferenssi kokosi yli 5 000 sosiologia ja muiden lähitieteiden edustajaa esittelemään viimeaikaisia tutkimustuloksiaan. Osallistujina oli lähes 100 suomalaistutkijaa, joiden joukossa oli useita nuorisotutkijoita.

Lue lisää

23.6.2014 | ,

Nuoret huomioitava erityisryhmänä uudessa sosiaalihuoltolaissa

Nuora on antanut lausunnon hallituksen esitykseen Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esittelytekstissä ja lain perusteluissa tuodaan useassa kohdassa esille nuoret, mutta nuorta ei määritellä tarkemmin perusteluissa tai itse laissa. Lapset on määritelty sosiaalihuoltolain 4 §:ssä alle 18-vuotiaiksi henkilöiksi. Nyt valmisteilla olevassa sosiaalihuoltolaissa nuoren määritelmällinen epäselvyys aiheuttaa tulkintaongelmia...

Lue lisää

1 11 12 13 14 15 16