Yleinen

11.11.2020 | ,

Valtion nuorisoneuvoston lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle oppivelvollisuuden laajentamisesta

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi maksuttoman toisen asteen hyviä puolia, etsivän nuorisotyön ja työpajojen roolia sekä nostetaan esille tarve kuulla nuoria uudistuksen toteutumisen arvioinnissa. Lue lausunto täältä.

Lue lisää

28.10.2016 |

Nuoret tulevaisuuden muutoksen tekijöinä – Tulevaisuus alkaa nyt

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan työpaja: Nuoret tulevaisuuden muutoksen tekijöinä koostui kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi trenditietoa ja keskusteltiin tutkimustiedon valossa nykytilasta. Toisessa osassa keskityttiin konkreettisemmin palveluihin ja nuorten osallisuusnäkökulman pohtimiseen. Työpajan avainsanoja olivat työllisyys, oman polun löytäminen ja rakentaminen, tyytyväisyys, nuoria koskevat palvelut, nuorten kuuleminen ja osallistaminen, yhdenvertaisuus ja...

Lue lisää