Yleinen

28.9.2023 | ,

Valtion nuorisoneuvosto etsii asiantuntijoita tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaoston jäseniksi kaudelle 2023-2027

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä. Neuvostossa on 18 jäsentä sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevä sihteeristö. Nuorisolain mukaan neuvoston tehtävänä on: käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille...

Lue lisää

20.9.2023 | ,

Kutsu: Mitä kuuluu ulkomaalaistaustaisille nuorille Suomessa? – Tutkimuskatsauksen esittelyä

Tervetuloa torstaina 5.10.2023 klo 11-12 kuulemaan valtion nuorisoneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän tutkimuskatsauksen ”Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointi tutkimusten ja tilastojen valossa” esittelyä. Ulkomaalaistaustaisille nuorille voi kasaantua monenlaisia hyvinvoinnin haasteita ja näitä on katsauksessa tuotu esiin esimerkiksi koulutuksen, syrjintäkokemusten ja mielen hyvinvoinnin osalta. Tutkimuskatsauksen tekijät THL:n projektipäällikkö Mona...

Lue lisää

20.9.2023 | , ,

Valtion nuorisoneuvosto: Asumistukeen kaavaillut leikkaukset kohdistuvat erityisesti nuoriin

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Nuorisoneuvosto otti kantaa erityisesti asumistuen korvausprosentin laskemiseen sekä ansiotulovähennyksen poistamiseen. Kummatkin heikennykset vaikuttavat erityisesti yksinasuviin nuoriin sekä opiskelijoihin. Lisäksi nuoret ovat suurin yleisen asumistuen saajaryhmä. Ansiotulovähennyksen poisto puolestaan nostaa kohtuuttomasti kynnystä ottaa vastaan keikka- ja osa-aikatöitä. Niiden...

Lue lisää

19.9.2023 | ,

Armi Itätalo aloittanut nuorisoneuvoston sihteeristössä

Hei! Olen Armi Itätalo ja aloitin elokuun lopulla erityisasiantuntijan tehtävässä valtion nuorisoneuvoston sihteeristössä. ​Olen valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta, pääaineenani nuorisotyö ja –tutkimus. Minulla on kokemusta tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien ohella myös käytännön työstä nuoriso- ja sosiaalialalta. Olen aiemmalta koulutukseltani sosionomi ja olen tehnyt yli 10 vuotta nuorisoalan töitä järjestösektorilla,...

Lue lisää

1.9.2023 | ,

Pohjoisimman Suomen nuoret lopettavat harrastukset myöhemmin kuin nuoret muualla Suomessa

Tiedote, Nuorisotutkimusseura & valtion nuorisoneuvosto & valtion liikuntaneuvosto (28.8.2023) Julkisen liikenteen verkoston rajallisuus syrjäseuduilla voi aiheuttaa haasteita lasten ja nuorten monipuoliselle harrastamiselle. Kulkuyhteyksillä on pitkien etäisyyksien pohjoisimmassa Lapissa suuri vaikutus harrastamiseen. Syyskuun 1. päivä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa julkaistavan Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -tutkimuksen Pohjois-Lapin alueella asuvista vastaajista hieman yli puolet kokee asuvansa hyvien...

Lue lisää

28.8.2023 | ,

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -tutkimuksen julkistamistilaisuus

Linkki verkkolähetykseen on nyt lisätty!  Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus – Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta käsittelee Pohjois-Lapin seutukunnan alueella kouluja käyvien 10–19-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastamista. Mukana on myös saamelaisnäkökulma, mikä tarkoittaa saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vastausten erillistä raportointia....

Lue lisää

6.6.2023 |

Jenni Palomäki vs. pääsihteeriksi 1.6. alkaen

Jenni Palomäki on aloittanut nuorisoneuvoston vs. pääsihteerinä 1.6.2023. Nuorisoneuvoston pääsihteeri Anna-Maria Tenojoki on vanhempainvapaalla vuoden 2023 loppuun asti. Pyydämme välittämään neuvostoa koskevat yhteydenotot Jennille. Yhteystiedot: Jenni Palomäki vs. pääsihteeri, valtion nuorisoneuvosto jenni.palomaki@gov.fi tai puh. 0295330277  

Lue lisää

2.6.2023 | ,

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -tutkimuksen julkistamistilaisuus

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus – Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta käsittelee Pohjois-Lapin seutukunnan alueella kouluja käyvien 10–19-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastamista. Mukana on myös saamelaisnäkökulma, mikä tarkoittaa saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vastausten erillistä raportointia. Näiltä osin kyseessä on ensimmäinen...

Lue lisää

31.5.2023 | ,

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2022 julkaistu

Vuoden 2022 lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on julkaistu. Tutkimus on valtion nuorisoneuvoston, valtion liikuntaneuvoston ja Nuorisotutkimusseuran toteuttama yhteisjulkaisu, joka ilmestyy joka toinen vuosi. Tutkimukseen vastasi 1401 7-29-vuotiasta lasta ja nuorta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että harrastamisen yleisyys ei ole laskenut korona-ajan vaikutuksista huolimatta. 91 prosentilla lapsista ja nuorista on harrastus....

Lue lisää

9.5.2023 | ,

Katsaus ulkomaalaistaustaustaisten nuorten hyvinvointiin ilmestynyt

Katsaus: Syrjintä, kiusaaminen ja eriytyvät koulutuspolut haastavat ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointia 09.05.2023 Valtion nuorisoneuvosto Ulkomaalaistaustaisten nuorten joukko on Suomessa kasvava. Tutkimusten mukaan he ovat selvästi suomalaistaustaisia haavoittuvammassa asemassa, kun tarkastellaan kasvu- ja elinoloja. He esimerkiksi elävät useammin turvattomassa kasvuympäristössä, kokevat runsaasti kiusaamista ja syrjintää, kokevat keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa ja heillä...

Lue lisää

1 2 3 4