Yleinen

28.10.2016 |

Nuoret tulevaisuuden muutoksen tekijöinä – Tulevaisuus alkaa nyt

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan työpaja: Nuoret tulevaisuuden muutoksen tekijöinä koostui kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi trenditietoa ja keskusteltiin tutkimustiedon valossa nykytilasta. Toisessa osassa keskityttiin konkreettisemmin palveluihin ja nuorten osallisuusnäkökulman pohtimiseen. Työpajan avainsanoja olivat työllisyys, oman polun löytäminen ja rakentaminen, tyytyväisyys, nuoria koskevat palvelut, nuorten kuuleminen ja osallistaminen, yhdenvertaisuus ja...

Lue lisää

1 2 3