Yleinen

17.6.2021 | ,

Selvitys: Koronakriisi vauhditti nuorisotoimialan digiloikkaa ja haastoi kykyä toimia nuorten hyvinvoinnin tukena

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI sekä Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ovat toteuttaneet selvityksen koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan. Selvityksen toimeksiantaja on valtion nuorisoneuvosto. Tulosten perusteella nuorisotoimiala reagoi koronakriisiin nopeasti. Siirtyminen verkkoympäristöön muutti alan käytäntöjä ja toiminnan tavoittamaa joukkoa. Nuorisoalan toimijoiden mukaan koronakriisi on vaikuttanut eri tavoin nuoriin sekä lisännyt nuorten välistä...

Lue lisää

5.5.2021 | ,

Vapaa-aikatutkimus 2020: Kulttuuria monipuolisesti harrastavat nuoret voivat muita paremmin

Monipuolisesti kulttuuria harrastavat nuoret kokevat hyvinvointinsa muita paremmaksi, ja tyytyväisyys hyvinvointiin lisääntyy, mitä monipuolisemmin kulttuuria harrastetaan. Tyytyväisyys näkyy niin yleisenä tyytyväisyytenä elämään kuin tyytyväisyytenä vapaa-aikaan, terveyteen ja ihmissuhteisiin. Vastaavasti yksipuolisesti kulttuuria harrastavien nuorten hyvinvointi on hieman muita matalammalla tasolla. Tiedot ilmenevät tuoreesta Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta, jonka painotuksena ovat...

Lue lisää

23.3.2021 | ,

Nuorisobarometri 2020: Nuoret pääosin tyytyväisiä palveluihin, ongelmia erityisesti kohdennetuissa palveluissa

Nuorten palvelukokemukset ovat pääosin myönteisiä. Jopa 95 prosenttia nuorista koki, että oli saanut riittävästi terveydenhuollon sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. Työllisyyspalvelujen ja mielenterveyspalvelujen saatavuus arvioitiin lähes yhtä hyväksi. Tiedot ilmenevät vuoden 2020 Nuorisobarometrista, jonka aiheena olivat nuorille tarjottavat palvelut. Tutkimuksen aineisto kerättiin alkuvuonna 2020 ennen kuin korona rantautui Suomeen....

Lue lisää

11.11.2020 | ,

Valtion nuorisoneuvoston lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle oppivelvollisuuden laajentamisesta

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi maksuttoman toisen asteen hyviä puolia, etsivän nuorisotyön ja työpajojen roolia sekä nostetaan esille tarve kuulla nuoria uudistuksen toteutumisen arvioinnissa. Lue lausunto täältä.

Lue lisää

28.10.2016 |

Nuoret tulevaisuuden muutoksen tekijöinä – Tulevaisuus alkaa nyt

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan työpaja: Nuoret tulevaisuuden muutoksen tekijöinä koostui kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi trenditietoa ja keskusteltiin tutkimustiedon valossa nykytilasta. Toisessa osassa keskityttiin konkreettisemmin palveluihin ja nuorten osallisuusnäkökulman pohtimiseen. Työpajan avainsanoja olivat työllisyys, oman polun löytäminen ja rakentaminen, tyytyväisyys, nuoria koskevat palvelut, nuorten kuuleminen ja osallistaminen, yhdenvertaisuus ja...

Lue lisää

1 2 3 4