Jaostot

Valtion nuorisoneuvostolle perustettiin kaksi jaostoa 19.4.2016 pidetyssä kokouksessa. Jaostojen rooli on suunnitella ja valmistella tehtävänkuvaan kirjoitettuja asioita nuorisoneuvoston päätettäväksi. Jaostojen nimet ovat tutkimus- ja arviointijaosto sekä ennakointijaosto.

Jaostojen toimikausi on neuvottelukunnan kauden loppuun, 31.8.2019 asti.

Tutkimus- ja arviointijaosto
Puheenjohtaja: Emma-Stina Vehmanen, Kokoomuksen Nuorten Liitto
Sihteeri: Elisa Kaaja, Valtion nuorisoneuvosto

Jäsenet:
Santeri Lohi, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva
Anna Mäkipää, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Jenni Helenius, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Ilmi Salminen, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusseura
Hanna Wass, Helsingin yliopisto
Riitta Veijola, Oulun kaupunki, Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto
Niklas Salmela, Espoon nuorisovaltuusto
Valtteri Heinonen, Ruudin ydinryhmä Helsinki

Tehtävät:
– Pohtii kysymyksiä: Mitä arvioidaan, milloin arvioidaan ja keiden kanssa arvioidaan? Miten arviointitietoa hyödynnetään ja tehdään neuvottelukunnan toimintaa näkyvämmäksi?
– Nuorisovaikutusten arvioinnin edistäminen
– Puolivuosittaisten arviointien valmistelu hallitusohjelman etenemisestä sekä kerran hallituskaudessa indikaattoripohjainen selonteko nuorten hyvinvoinnin tilasta
– Kohdennetut arvioinnit ajankohtaisista aiheista
– Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman arvioinnin valmistelu (nykyisen lain mukaan)
– Neuvottelukunnan tutkimusten valmistelu (seuranta ja arviot), laaja-alaisuus (kuka ei tule kuulluksi/nähdyksi?)
– Toimialan kansainvälisen kehityksen ja yhteistyön arviointinäkökulma

Ennakointijaosto
Puheenjohtaja: Samuli Voutila, Perussuomalaiset Nuoret ry
Sihteeri: Martti Rasa, Valtion nuorisoneuvosto

Jäsenet:
Jari Järvenpää, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Saara Hyrkkö, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Mikko Dufva, Sitra
Jouni Kivilahti, Lahden kaupunki, Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto
Julia Nikusaari, Uudenkaupungin nuorisovaltuusto
Ada Nyman, Pöytyän nuorisovaltuusto
Eemil Parkkinen, Oulun nuorten osallisuusryhmä
Eero Roslander, Hämeenlinnan nuorisovaltuusto

Tehtävät:
– Pohtii kysymyksiä: Miten valtionhallinnon toimenpiteet vaikuttavat nuoriin? Miten ennakoituja skenaarioita hyödynnetään ja tehdään neuvottelukunnan toimintaa näkyvämmäksi?
– Nuorten kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden kysymysten määrittäminen sekä niihin liittyvien kannanottojen ja lausuntojen valmistelu
– Nuorisopolitiikan suurten linjojen hahmottaminen nykytiedon valossa (mitä tulee tapahtumaan, jos nuorisopolitiikka jatkuu nykyisellään, mitä muutoksia tarvitaan)
– Nuorisopolitiikkaa käsittelevän tulevaisuusstrategian valmisteleminen neuvottelukunnalle
– Jaoston tehtävää tukevien tutkimusten valmistelu