Composition 2015-2019

Valtion nuorisoneuvosto

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuoristyön ja -politiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä.

Kokoonpano 2015-2019

 • Puheenjohtaja  Hilkka Kemppi, Suomen Keskustanuoret ry
 • Varapuheenjohtaja, Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
 • Varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Samuli Voutila, Perussuomalaiset Nuoret ry

Jäsenet:

 • Varapuheenjohtaja Jari Järvenpää, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
 • Nuorisosihteeri Tarja Liljendahl, Nuori kirkko ry
 • Pääsihteeri Maiju Korhonen, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
 • Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto VINO ry
 • Oikeustieteen YO Santeri Lohi, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
 • Pääsihteeri Miikka Lönnqvist, Sosialidemokraattiset nuoret ry
 • Ilmi Salminen, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Panu Mäenpää, Seta ry
 • Nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
 • Järjestöjohtaja Marita Salo, Suomen Punainen Risti
 • Liittopuheenjohtaja Ida Schauman, Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom ry
 • Pääsihteeri Saara Hyrkkö, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
 • Yksikönpäällikkö Helena Torboli, Kuurojen Liitto ry
 • Filosofian maisteri Kristian Vepsäläinen, Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry

Puheenjohtaja Hilkka Kemppi

Suomen Keskustanuoret ry

Koen, että erityisesti nyt, kun Suomi täyttää 100 vuotta on oleellisinta tarkastella tulevaisuutta ja menneisyyttä rinnatusten ja kysyä: miten Suomi voi? Ne eväät, jotka nyt annetaan suomalaisen nuorison työllistämiseksi, hyvinvoinnista ja perustarpeista huolehtimiseksi ja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi, tulevat olemaan vastaus tähän kysymykseen seuraavan sadan vuoden päästä.

Olen asikkalalainen lukion opettaja, humanisti ja poliitikko. Olen työskennellyt paitsi Lapin Yliopistossa tutkimuksen parissa, pääsääntöisesti myös työvoimapalveluiden, koulutuspalveluiden ja nuorisotyön parissa. Työkseni olen Suomen Keskustanuorten, eli Suomen suurimman poliittisen nuorisojärjestön puheenjohtaja.

Sukupolvien välinen mustapekka on hölmön hommaa, siksi nuorten eteen tulee tehdä töitä nyt – yhdessä ja yli perinteisten rajojen.


Varapuheenjohtaja Daniel Sazonov

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry

Olen 23-vuotias helsinkiläinen oikeustieteen ja tuotantotalouden opiskelija. Päätyönäni toimin tällä hetkellä kokopäiväisesti Kokoomusnuorten puheenjohtajana. Kunnallisella tasolla toimin myös nuorten asioiden parissa Helsingin opetuslautakunnan jäsenenä. Nuorisoasiat ovat minulle erityisen tärkeitä, sillä olen lähtenyt mukaan politiikkaan opiskelija- ja nuorisojärjestötoiminnan kautta.

Vaikuttamisen kipinän olen saanut jo yläasteikäisenä partiosta. Partiopolku on johtanut valtakunnallisiin hommiin, sillä toimin tälläkin hetkellä Suomen Partiolaisten hallituksessa. Yläasteella lähdin myös mukaan oppilaskuntatoimintaan. Sitä kautta innostuin mukaan Suomen Lukiolaisten Liittoon ja myöhemmin ylioppilaskuntapolitiikkaan. Toimin tällä hetkellä lisäksi nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssin hallituksessa.


Varapuheenjohtaja Samuli Voutila

Perussuomalaiset Nuoret ry

Olen 27-vuotias nuori Kuopiosta ja toimin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana. Harrastan aktiivisesti reserviläistoimintaa ja olen intohimoinen urheilun ystävä. Vapaa-ajallani tykkään harrastaa kuntonyrkkeilyä, käydä katsomassa urheilua sekä luonnollisesti vaikuttaa ympärillämme oleviin asioihin. Kannustan jokaista nuorta vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin!

 Tarja Liljendahl

Nuori kirkko ry

”Jotta lapsen ja nuorten ääni kuuluisi paremmin”

Olen keravalainen nuorisotyön tekijä ja teologi. Työurani olen tehnyt seurakunnan ja kirkon nuorisotyössä. Nuorten kohtaaminen ja vuorovaikutus, osallisuuden toteutuminen sekä nuorten hyvinvoinnin edistäminen ovat työni keskeisiä sisältöjä. Tällä hetkellä työskentelen Nuori kirkko ry:n nuorisosihteerinä. Järjestön työ tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua sekä kehittää ja palvelee ev.lut. seurakunnissa tapahtuvaa lapsi-, varhaisnuoriso-ja nuorisotyötä, kohderyhmänä ovat 0 -29-vuotiaat lapset ja nuoret.

 


Maiju Korhonen

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry

Olen helsinkiläistynyt ulko-kainuulainen, koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri ja taustaltani pitkän linjan nuoriso- ja opiskelijajärjestötoimija.

Toimin valtakunnallisen amisjärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi –OSKU ry:n pääsihteerinä. OSKU työskentelee onnellisten amisten puolesta, ja myös minun missioni on tehdä työni siten, että amiksilla olisi maassamme mahdollisimman hyvä elämä. Vapaa-ajallani teen keikkakouluttajan töitä osallisuusteemojen parissa, olen mm. täydennyskouluttanut opettajia hyvään oppilaskuntatoimintaan. Nuorten osallisuus ja omaehtoiseen toimintaan kannustaminen ovat sydäntäni erityisen lähellä.


Lotta Kortteinen

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry

Taustaorganisaationi ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. Päivätyökseni vastaan Porvoon kaupungin etsivästä nuorisotyöstä, kohdennetusta nuorisotyöstä ja Ohjaamosta.

Tällä hetkellä minulle nuorisopolitiikassa tärkeitä tavoitteita ovat:

 • tulevien sukupolvien koulutusmahdollisuuksien turvaaminen
 • nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy
 • nuorille todellista valtaa – ei leikkidemokratiaa

Santeri Lohi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry

Taustajärjestöni johtoajatuksena on antaa nuorille eväitä vaikuttaa paremmin itseään koskeviin asioihin. Tähän on helppo yhtyä: haluan olla rakentamassa Suomesta sellaista yhteiskuntaa, jossa kansalaiset voivat päättää omaan elämänpiiriinsä kuuluvista asioista itse.


Mikka Lönnqvist

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Olen hämeenkoskelainen nuori poliittinen broileri, joka päivätyönään hoitelee Sosialidemokraattisten Nuorten pääsihteerin tehtävää. Vapaa-aika kuluu vahvasti kotikunnan kunnallispolitiikassa ja erilaisessa järjestötoiminnassa. Kun aikaa jää, suuntaan luontoon tai tartun hyvään kirjaan. Nuorisoasiat ovat olleet aina lähellä sydäntäni aina yläasteen oppilaskunnasta ja nuorisovaltuutettuna toimimisesta lähtien. Sittemmin nuorisotyöstä on poliittisella puolella tullut ammatti ja varsin mieluisa sellainen. Kaiken muun ohella on tekeillä yliopistotutkinto Helsingin yliopistossa, pääaineena poliittinen historia.Anna Munsterhjelm

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Suomen Partiolaisten puheenjohtajana pääsen työskentelemään jatkuvasti kehittyvässä ja suuressa, yli 50 000 -jäsenisessä nuorisojärjestössä. Partion toiminta perustuu poikkeuksellisen vahvasti nuorten vapaaehtoisten omaehtoiselle tekemiselle. Oma osaamiseni on erityisesti nuorisojärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä, johtamisessa ja monipuolisessa toiminnan uudistamisessa.


Panu Mäenpää

Seta ry

FM., Seta ry:n jäsenen roolissa Nuorassa, päivätyössä Tubecon oy:ssä vastaavana tuottajana.


Jenni Helenius

Mannerheimin lastensuojeluliitto

MLL edistää nuorten osallisuutta ja vertaistukea mm. tukioppilas-, kummioppilas-, ja tutortoiminnassa, verkkonuorisotyössä (mm. MLL:n Nuortennetti), Koulurauha-ohjelmassa sekä MLL:n yhdistysten nuorisotyössä. Keskeisiä teemoja ovat kiusaamisen ehkäiseminen, turvallinen kouluyhteisö, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä mediakasvatus.

Toimin MLL:ssa nuorisotyön päällikkönä. Olen kiinnostunut perhe- ja nuorisotutkimuksesta, nuorten vaikuttamismahdollisuuksista sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Mielestäni nuorten elämään ja hyvinvointiin vaikuttavia ratkaisuja tulee arvioida nuorten kanssa, heidän arkensa sekä tulevaisuutensa näkökulmasta.


Marita Salo

Suomen Punainen Risti

Olen Suomen Punaisen Ristin järjestöjohtaja. Punainen Risti on myös nuorten järjestö, 85 000 jäsenestä yli 7000 on nuoria. Punainen Risti toimii visionsa mukaisesti rohkeana ja luotettavana auttajana kotona ja maailmalla. Työskentelen sen eteen, että nuoret tulevaisuudessakin toimivat ja vaikuttavat inhimillisyyden arvojen puolesta ja että nuorille on tarjolla tukea ja osallisuuden paikkoja. Koulutustaustaltani olen kasvatustieteen maisteri ja nuorisotyöntekijä.


Ida Schauman

Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom r.f.

Olen 26-vuotias päättäjä Turusta. Kuvailisin itseäni vapaamieliseksi sosiaaliliberaaliksi feministiksi. Huhtikuussa 2014 RKP:n nuorisojärjestön jäsenet valitsivat minut jännittävään ja vaativaan tehtävään, RKP-nuorten puheenjohtajaksi. Joulukuussa minut valittiin myös RKP:n kotoutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi. Aikaisemmin olen toiminut eduskunta-avustajana, viestintäkonsulttina sekä vuorovastaavana ravintolassa.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden kandidaatti. Kandidaatin tutkielmani käsitteli maahanmuuttoasenteiden eroavaisuuksia Suomessa ja Ruotsissa. Jotta voi vaikuttaa, täytyy erilaisia ajatusmaailmoja ymmärtää.

Niin kauan kuin muistan, olen ollut kiinnostunut meitä ympäröivästä maailmasta. Nuoran kautta haluan vaikuttaa nuorten arkeen ja mahdollisuuksiin menestyä. Uskon nuoriin ja tiedän, että panostaminen nuorten hyvinvointiin ja pärjäämiseen on investointi koko Suomen tulevaisuuteen.


Elisa Tarkiainen

Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Toimin pääsihteerinä Suomen Lukiolaisten Liitossa, joka on lukiolaisten oma edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. Ennen SLL:a tein viestintähommia monikansallisessa pörssiyhtiössä ja helsinkiläisessä viestintätoimistossa. Vapaa-ajallani harrastan vaalikampanjoita ja satunnaisesti maailmanpolitiikan opiskelua.

Nuoret ovat viestinnän näkökulmasta vaativa ryhmä. He ovat edelläkävijöitä uusiin viestintäkanaviin siirtymisessä ja niiden käyttämisessä. Nuorten vaatimukset viestien ulkonäön ja käytetyn kielen suhteen ovat korkealla. Erityisesti politiikassa sorrutaan liian usein nuorille tarkoitettuun viestintään, joka on kuitenkin enemmän tiedoksiantoa kuin aitoa mukaan ottamista. Politiikassa tehdään kaikkia, nuoriakin, koskevia päätöksiä, joten kaikkien on myös osallistuttava päätöksentekoon. Itsestäänselvää? Sitä sen pitäisi ollakin, mutta valitettavasti tekemistä riittää vielä kaikilla päätöksenteon tasoilla.


Helena Torboli

Kuurojen Liitto ry

Olen Helena Torboli Helsingistä. Työskentelen johtajana Kuurojen Liitossa. Vastuualueenani on asiakkaan toimintaedellytysten tukeminen  ja sen prosessin johtaminen. Nuoran jäsenenä edustan viittomakielisiä nuoria, olen itsekin viittomakielinen. Erityisen tärkeää on huomioida, että viittomakielisillä nuorilla on yhdenvertaiset oikeudet kuin muilla nuorilla, heillä on yhtä lailla tarve saada tukea ja neuvontaa sekä tilaa itsenäistyä – erityisesti viittomakielellä.


Kristian Vepsäläinen

Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry

Olen 30-vuotias matemaatikko, lähtöisin alun perin Savosta mutta päätynyt Pohjois-Karjalan kautta Uudellemaalle. Työskentelen sosiaalialan tilastointi, mallinnus- ja ennustetehtävissä ja täten minua kiinnostaa erityisesti vaikuttaminen nuorisoalan tutkimukseen, tiedontuotantoon ja ennustemenetelmien kehitykseen. Edustan ryhmässä KD Nuoria.