Yhteystiedot

Valtion nuorisoneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
(Käyntiosoite: Meritullinkatu 1, Helsinki)

Pääsihteeri Herttaliisa Tuure
(0295)  330 356
040 515 9367

Suunnittelija Anna-Maria Tenojoki
(0295) 330 195
050 452 6972

Suunnittelija Martti Rasa

(0295) 30291
040 176 8090

etunimi.sukunimi(a)minedu.fi