Yhteystiedot

Valtion nuorisoneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
(Käyntiosoite: Meritullinkatu 1, Helsinki)

 

Suunnittelija Martti Rasa
(0295) 30291
040 176 8090

etunimi.sukunimi(a)minedu.fi