Nuoret tulevaisuuden muutoksen tekijöinä – Tulevaisuus alkaa nyt

28.10.2016 |

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan työpaja: Nuoret tulevaisuuden muutoksen tekijöinä koostui kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi trenditietoa ja keskusteltiin tutkimustiedon valossa nykytilasta. Toisessa osassa keskityttiin konkreettisemmin palveluihin ja nuorten osallisuusnäkökulman pohtimiseen. Työpajan avainsanoja olivat työllisyys, oman polun löytäminen ja rakentaminen, tyytyväisyys, nuoria koskevat palvelut, nuorten kuuleminen ja osallistaminen, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Toisen konferenssipäivän työpajatyöskentelyn yhteenvetona syntyi kolme ajatusta nuorten osallisuuden edistämiseksi:

  1. Osallisuus tulee saada koulujärjestelmän sisälle
  2. Toimintakulttuuriin ja asenteisiin on tultava muutos
  3. Laki nuorten osallistumisen mahdollistajaksi

Lue työpajan huoneentaulu ja koko raportti.