Nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään sekä nuorisolaissa että kuntalaissa. Kuntalaissa säädetään nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä.

Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

 

  • Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti on julkistanut oppaan demokratiakasvatukseen. Oppaasta löydät muun muassa vinkkejä, miten ohjaaja voi tukea nuoren osallisuutta.