Kontaktuppgifter

Statens ungdomsråd
PB 29
00023 Statsrådet
(Besöksadress: Sjötullsgatan 1)

Generalsekreterare Martti Rasa
02953 30291
040 176 8090

Generalsekreterare Anna-Maria Tenojoki
kommer at vara tillbaka 4.5.2020

Planerare Anssi Pirttijärvi
02953 30029
050 570 4348

förnamn.efternamn@minedu.fi