Kontaktuppgifter

Statens ungdomsråd
PB 29
00023 Statsrådet
(Besöksadress: Sjötullsgatan 1)

Generalsekreterare Herttaliisa Tuure
(0295)  330 356
040 5159 367

Planerare Anna-Maria Tenojoki

(0295) 330 195, 050 4526 972

Planerare Martti Rasa

(0295) 330 291, 040 176 8090

förnamn.efternamn@minedu.fi