Kontaktuppgifter

Statens ungdomsråd
PB 29
00023 Statsrådet
(Besöksadress: Sjötullsgatan 10)

Tf. Generalsekreterare Jenni Palomäki
02953 30277
050 343 4423

Administrativ medarbetare Alina Arjatsalo
02953 30441
050 479 7399

 

förnamn.efternamn@gov.fi