Kontaktuppgifter

Statens ungdomsråd
PB 29
00023 Statsrådet
(Besöksadress: Sjötullsgatan 1)

vikarierande Generalsekreterare Eija Kauniskangas
02953 30477
+358 50 567 2772

Planerare Anssi Pirttijärvi
02953 30029
050 570 4348

vikarierande planerare Elina Peltonen
0295 330 148

Generalsekreterare Anna-Maria Tenojoki (tjänstledig 1.2.-10.12.2021)
02953 30195

förnamn.efternamn@minedu.fi