Statens ungdomsråd

Sammansättning 2015-2019
Sammansättning 2015-2019

Statens ungdomsråd är ett av statsrådet tillsatt sakkunnigorgan för barn- och ungdomspolitik dit statsrådet kallar personer som är förtrogna med barns och ungdomars uppväxt- och levnadsförhållanden.

Sammansättning 2015 -2019

 • Ordförande Hilkka Kemppi, Centerunga rf
 • Vice ordförande, generalsekreterare Emma-Stina Vehmanen, Samlingspartiets unga rf
 • Vice ordförande, ordförande Samuli Voutila, Sannfinländarna rf

Medlemmar:

 • Vice ordförande Jari Järvenpää, Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf
 • Ungdomssekreterare Tarja Liljendahl, Nuori kirkko ry
 • Generalsekreterare Juuso Luomala, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
 • Ordförande Sameli Sivonen, Gröna ungas och studerandes förbund rf
 • Ordförande Santeri Lohi, Finlands ungdomsfullmäktiges förbund – Nuva rf
 • Generalsekreterare Miikka Lönnqvist, Socialdemokratiska unga rf
 • Ilmi Salminen, Finlands Scouter ry
 • Ordförande Panu Mäenpää, Seta rf
 • Direktör för ungdomsarbete Jenni Helenius, Mannerheims Barnskyddsförbund rf
 • Förbundsdirektör Marita Salo, Finlands Röda Kors
 • Ida Schauman, Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom rf
 • Generalsekreterare Anna Mäkipää, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Enhetschef Helena Torboli, Finlands Dövas Förbund rf
 • Aleksi Sarasmaa, Finlands Kristdemokratiska unga rf