Statens ungdomsråd

Statens ungdomsråd är ett av statsrådet tillsatt sakkunnigorgan för barn- och ungdomspolitik dit statsrådet kallar personer som är förtrogna med barns och ungdomars uppväxt- och levnadsförhållanden.

Sammansättning 2019 -2023

 • Ordförande Elisa Gebhard, Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Vice ordförande, Suvi Mäkeläinen, Centern i Finland r.p.
 • Vice ordförande, Brigita Krasniqi , Gröna förbundet r.p.

Medlemmar:

 • Mari Ahonen-Walker, Kommunförbundet rf.
 • Viljami Haavisto, Kristdemokraterna i Finland r.p
 • Miihkali Härkönen, Luonto-Liitto ry
 • Laura Jokela, Sanfinnländarna rf.
 • Santeri Lohi, Samlingspartiet r.p.
 • Eemeli Rajala, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
 • Mirva Matikka, Finlands Scouter rf.
 • Anna Munsterhjelm, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf.
 • Reetta Pietikäinen, Nationella verkstadsföreningen rf.
 • Teemu Ruohonen, Syns­ka­da­des för­bund rf.
 • Julia Ståhle, Svenska folkpartiet i Finland r.p.
 • Tuomas Suihkonen Vänsterunga rf / Vänsterförbundet r.p.
 • Tapani Tulkki, Mannerheims Barnskyddsförbund rf.
 • Emilia Uljas, Finlands Gymnasistförbund rf.
 • Eemeli Valli, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry