Sektionerna

Statens ungdomsråd bildade två sektioner på mötet den 22 oktober 2020. Sektionernas uppgift är att planera och förbereda ärenden i arbetsbeskrivningen för delegationens beslutsfattande.

Sektionernas mandatperiod löper fram till slutet av delegationens period, dvs. till augusti 2023.

Forsknings- och framsynssektionen
Ordförande: Suvi Mäkekäinen, Centern i Finland r.p.

Medlemmar:
Jenni Helenius, Mannerheims Barnskyddsförbund rf.
Mirva Matikka, Finlands Scouter rf.
Virva Viljanen, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf.
Lotta Haikkola, Ungdomsforskningssällskapet
Hanna Wass, Helsingfors universitet
Riikka Ikonen, Institutet för hälsa och välfärd – THL
Kaisa Oksanen, Statsrådets Kansli
Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Sitra

Uppgifter:

 • Att förbereda delegationens forskning (uppföljning och utvärderingar) och omfattning (vem syns/hörs inte?)
 • Att beakta verksamhetsområdets internationella utveckling och samarbete
 • Att svara på följande frågor: Hur påverkas unga av statsförvaltningens beslut? Hur kan man dra nytta av prognostiserade scenarier och göra delegationens verksamhet synligare?
 • Att specificera breda och principiellt viktiga ungdomsfrågor samt förbereda ställningstaganden och uttalanden i samband med dessa
 • Att dra upp riktlinjer för ungdomspolitiken i ljuset av den nuvarande situationen (vad kommer att hända om ungdomspolitiken fortsätter i nuvarande form, vilka ändringar behövs)
 • Att förbereda en strategi för delegationen som behandlar ungdomspolitikens framtid
 • Att förbereda sådan forskning som stödjer sektionens uppgift

Utvärderingssektionen

Ordförande: Amanda Pasanen, Gröna förbundet

Medlemmar:
Miihkali Härkönen, Luonto-Liitto
Heikki Luoto, Finlands Gymnasistförbund rf.
Pinja Parkkonen, Sitra
Kaijus Ervasti, Statsrådets Kansli / Rådet för bedömning av lagstiftningen
Anna-Liisa Pasanen, Statens revisionsverk

Uppgifter:

 • Att svara på följande frågor: Vad utvärderas när och med vem? Hur kan man utnyttja utvärderingsinformationen och göra delegationens verksamhet synligare?
 • Att främja utvärderingen av effekterna för ungdomar
 • Att förbereda de halvårsvisa utvärderingarna av regeringsprogrammets utfall samt att en gång per regeringsperiod redogöra för ungdomars välmående utgående ifrån indikatorerna
 • Att göra riktade utvärderingar av aktuella ämnen
 • Att förbereda utvärderingen av det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet (enligt den gällande lagen)