Sektionerna

Statens ungdomsråd bildade två sektioner på mötet den 19 april 2016. Sektionernas uppgift är att planera och förbereda ärenden i arbetsbeskrivningen för delegationens beslutsfattande. Sektionerna heter forsknings- och utvärderingssektionen samt framsynssektionen.

Sektionernas mandatperiod löper fram till slutet av delegationens period, dvs. till augusti 2019.

Forsknings- och utvärderingssektionen
Ordförande: Daniel Sazonov, Samlingspartiets Ungdomsförbund
Sekreterare: Anna-Maria Tenojoki, Statens ungdomsråd

Medlemmar:
Santeri Lohi, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto (Förbundet för Finlands Ungdomsråd) Nuva
Anna Munsterhjelm, Finlands Scouter
Jenni Helenius, MLL
Tomi Kiilakoski, Ungdomsforskningssällskapet
Hanna Wass, Helsingfors universitet
Riitta Veijola, Uleåborgs stad, Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto (Det urbana ungdomsarbetets utvecklingsnätverk
Niklas Salmela, Esbo ungdomsfullmäktige
Valtteri Heinonen, Kruts kärngrupp Helsingfors

Uppgifter:

 • Att svara på följande frågor: Vad utvärderas när och med vem? Hur kan man utnyttja utvärderingsinformationen och göra delegationens verksamhet synligare?
 • Att främja utvärderingen av effekterna för ungdomar
 • Att förbereda de halvårsvisa utvärderingarna av regeringsprogrammets utfall samt att en gång per regeringsperiod redogöra för ungdomars välmående utgående ifrån indikatorerna
 • Att göra riktade utvärderingar av aktuella ämnen
 • Att förbereda utvärderingen av det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet (enligt den gällande lagen)
 • Att förbereda delegationens forskning (uppföljning och utvärderingar) och omfattning (vem syns/hörs inte?)
 • Att beakta verksamhetsområdets internationella utveckling och samarbete

Framsynssektionen
Ordförande: Samuli Voutila,Perussuomalaiset Nuoret (Finsk Ungdom)
Sekreterare: Herttaliisa Tuure, Statens ungdomsråd

Medlemmar:
Jari Järvenpää, Allians
Lotta Kortteinen, Gröna ungas och studerandes förbund
Elina Kiiski Kataja, Sitra
Jouni Kivilahti, Lahtis stad, Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto (Det urbana ungdomsarbetets utvecklingsnätverk)

Uppgifter:

 • Att svara på följande frågor: Hur påverkas unga av statsförvaltningens beslut? Hur kan man dra nytta av prognostiserade scenarier och göra delegationens verksamhet synligare?
 • Att specificera breda och principiellt viktiga ungdomsfrågor samt förbereda ställningstaganden och uttalanden i samband med dessa
 • Att dra upp riktlinjer för ungdomspolitiken i ljuset av den nuvarande situationen (vad kommer att hända om ungdomspolitiken fortsätter i nuvarande form, vilka ändringar behövs)
 • Att förbereda en strategi för delegationen som behandlar ungdomspolitikens framtid
 • Att förbereda sådan forskning som stödjer sektionens uppgift