Enligt 6 § i ungdomslagen kan statens ungdomsråd ha sektioner för beredning av ärenden. Enligt statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik beslutar rådet självständigt om tillsättande av eventuella sektioner och om deras sammansättning.

Statens ungdomsråd inrättade vid sitt möte den 22 oktober 2019 en sektion för forskning och framsyn och en utvärderingssektion för perioden 2019–2023. Sektionernas mandatperiod fortgår till utgången av rådets mandatperiod. Sektionernas ordförande är rådets vice ordförande och sekreterare rådets planerare. Medlemmarna i sektionerna kan vara rådets medlemmar och utomstående sakkunnigledamöter, som kallas till sektionen på beslut av rådet eller sektionen. Rådet kan hänvisa ärenden till sektionerna för beredning.

Forsknings- och framsynssektionen

Sektionen följer att rådet producerar aktuell information om de unga och deras levnadsförhållanden. Sektionen svarar för att bereda statens ungdomsråds forskning och för att utveckla indikatorer. I beredningen ingår varje år att förelägga rådet teman för ungdomsbarometern och andra undersökningar. Sektionen svarar för att systematiskt prognostisera ungdomspolitiken och förbereda aktiviteter i anslutning till prognostiseringen.

Sammansättning:

Ordförande: Suvi Mäkeläinen, Centern i Finland
Mirva Matikka, Finlands Scouter
Virva Viljanen, Ungdomssektorns takorganisation Allianssi
Jenni Helenius, Mannerheims Barnskyddsförbund
Liina Isto, Sannfinländarna

Sakkunnigledamöter:
Lotta Haikkola, Ungdomsforskningssällskapet
Hanna Wass, Helsingfors universitet
Riikka Ikonen, Institutet för hälsa och välfärd – THL
Kaisa Oksanen, Statsrådets kansli
Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Sitra

Sekretariat:
Martti Rasa, generalsekreterare
Anssi Pirttijärvi, planerare

Utvärderingssektionen

Sektionen bereder utvärderingar av vilka effekter statsförvaltningens åtgärder har på de tjänster och funktioner som riktar sig till unga. Utvärderingssektionen förbereder utvärderingar för statens ungdomsråd och fungerar som styrgrupp för dessa. Sektionen förelägger för rådet utvärderingar av det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik och bereder andra ungdomspolitiska utvärderingar. Sektionen följer också den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet på området.

Sammansättning:

Ordförande: Amanda Pasanen
Miihkali Härkönen
Heikki Luoto

Sakkunnigledamöter:

Pinja Parkkonen, Sitra
Kaijus Ervasti, Statsrådets kansli / Rådet för bedömning av lagstiftningen
Anna-Liisa Pasanen, Statens revisionsverk

Sekretariat:
Martti Rasa, generalsekreterare
Anssi Pirttijärvi, planerare