Vähämäki_Barometri_2015_Kuvitus_CMYK

Det övergripande temat för denna Ungdomsbarometer är kontroll över vardagen. Utmaningarna i vardagen överskrider såväl generations- som sektorsgränserna.

Dimensionerna av hur ungdomar klarar av sin vardag bildar en sammanhållen helhet. Sömnen, vännerna, hobbyerna, matvanorna, ekonomin och konsumtionen utgör en central del av de ungas vardag. Frågor som till sin natur är ekonomiska och sociala eller som berör det praktiska i vardagen är starkt förknippade med varandra.

Läs mer