Ungdomsbarometern 2020: Servicen funkar!

För undersökningen intervjuades 1 938 unga i åldern 15–29 år per telefon. I Ungdomsbarometern 2020 granskades de ungas erfarenheter av och synpunkter på olika tjänster. Ungdomsbarometern innehåller utöver frågor i anslutning till ett särskilt tema som byts ut varje år även återkommande frågor som gör att man kan följa med förändringar och upptäcka trender.

Uppgifterna materialet baserar sig på har samlats in i början av 2020, innan coronaepidemin bröt ut och restriktionerna i anslutning till den infördes.

Ungdomsbarometern 2020: Service funkar! (på finska)

Ungdomsbarometern 2020: Infografik