21.01.2021 15:30 - 18:30

Valtion nuorisoneuvoston kokous

Valtion nuorisoneuvoston kokous 1/2021, Teams

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
– Sijaisuusjärjestelyt vuonna 2021: pääsihteeri Anna-Maria Tenojoki on virkavapaalla 1.2.-10.12.2021, jonka aikana vs. pääsihteerinä toimii Eija Kauniskangas ja vs. suunnittelijana Elina Peltonen (1.3. alkaen).
– Nuorisoneuvoston toiminnan suunnittelun työpaja pidetään 21.1. klo 15.30 alkaen.
– Aamukahvitilaisuus Nuorten elinolot 2020 –vuosikirjasta pidettiin 14.1.2021.
– Nuorisobarometri 2020 julkaisutilaisuus pidetään 23.3.2021 klo 9-11 ja vapaa-aikatutkimus 2020 julkaisutilaisuus pidetään 5.5.2021 klo 9-11.
6. Nuorisoneuvoston arviointisuunnitelman hyväksyminen
Käsitellään arviointijaoston esitys arviointisuunnitelmaksi vuosille 2019-2023. Käydään keskustelu ja hyväksytään arviointisuunnitelma.
7. Lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta
Lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta tulee jättää opetus- ja kulttuuriministeriölle 22.1. mennessä. Käydään keskustelu lausuntoluonnoksesta ja hyväksytään lausunto koulu-tuspoliittisesta selonteosta.
8. Muut asiat
9. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous to 18.2. klo 16.30
10. Kokouksen päättäminen