18.02.2021 16:30 - 18:30

Valtion nuorisoneuvoston kokous

Valtion nuorisoneuvoston kokous 2/2021, Teams

1.Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat
– Iivari Korkala on esittänyt eronpyynnön neuvoston jäsenyydestä. Hänen tilalleen valtion nuorisoneuvoston jäseneksi on nimitetty Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n esityksen mukaisesti Juho Malinen.
– Nuorten sopimusyhteiskunta: 16-29 –vuotiaiden näkemykset työmarkkinapolitiikasta –raportti julkaistiin 4.2.2021.
– Kuntavaaligallupin tiedonkeruu on käynnissä, tulokset valmistuvat maaliskuun alussa, jonka jälkeen järjestetään julkistustilaisuus.
– Nuorten elinolot 2022 –vuosikirjan toimitusneuvoston ensimmäinen kokous pidetään 3.3.2021.

6. Nuorisobarometri 2020 tulosten esittely
Tutkija Tomi Kiilakoski kertoo Nuorisobarometri 2020 tuloksista, jotka liittyvät nuorten kokemuksiin ja näkemyksiin sosiaali- ja terveydenhuollosta. Barometrin teemana on nuorille suunnatut palvelut. Käydään alustava keskustelu politiikkasuosituksista, jotka neuvosto hyväksyy maaliskuun kokouksessa.

7. Koronaepidemian ja rajoitustoimien vaikutukset nuoriin
Käydään lävitse ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä liittyen koronaepidemian vaikutuksista nuoriin. Tutkija Tomi Kiilakoski esittelee päähavaintoja nuorisotutkimusverkoston Nuorille suunnattujen palveluiden toteutuminen koronatilanteessa –tutkimushankkeessa syntyneistä artikkeleista, Virva Viljanen esittelee Allianssin ja MTV Uutisten nuorille tekemän kyselyn tuloksia ja Jenni Helenius kertoo havaintoja MLL:n lasten ja nuorten tukipalveluiden seurannasta.

8. Neuvoston työpajojen yhteenveto ja jatkotoimet
Sihteeristö esittelee 21.1. pidetyn neuvoston työpajojen yhteenvedon sekä toimenpide-ehdotukset (liite 1). Käydään keskustelua ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

9. Muut asiat

10. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous to 16.3. klo 16.30

11. Kokouksen päättäminen