Jaostot

Nuorisolain 6§ mukaan valtion nuorisoneuvostolla voi olla jaostoja asioiden valmistelua varten. Valtioneuvoston asetuksen nuorisotyöstä ja –politiikasta mukaan neuvosto päättää itsenäisesti mahdollisten jaostojen asettamisesta sekä niiden kokoonpanosta.

Valtion nuorisoneuvosto perusti kokouksessaan 22.10.2019 kaudelle 2019-2023 tutkimus- ja ennakointijaoston sekä arviointijaoston. Jaostojen toimikausi kestää neuvoston toimikauden loppuun. Jaostojen puheenjohtajina toimivat neuvoston varapuheenjohtajat ja sihteerinä neuvoston suunnittelijat. Jaostojen jäseniä voivat olla neuvoston jäsenet sekä ulkopuoliset asiantuntijajäsenet, joiden kutsumisesta päättää neuvosto tai jaosto. Neuvosto voi ohjata asioita valmisteltavaksi jaostoille.

Tutkimus- ja ennakointijaosto

Jaosto seuraa, että neuvosto tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan. Jaosto vastaa valtion nuorisoneuvoston tutkimustoiminnan valmistelusta sekä indikaattoreiden kehittämisestä. Valmistelu sisältää vuosittain nuorisobarometrien aiheiden esittämisen neuvostolle sekä muiden tutkimusten ehdottamisen neuvostolle. Jaosto vastaa nuorisopolitiikan systemaattisesta ennakoinnista ja ennakointiin liittyvien tapahtumien valmistelusta.

Kokoonpano

Jäsenet:
Puheenjohtaja: Suvi Mäkeläinen, Suomen Keskusta
Mirva Matikka, Suomen Partiolaiset
Tapani Tulkki, MLL

Asiantuntijajäsenet:
Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusseura
Venla Kuuluvainen, valtioneuvoston kanslia
Jenni Helenius, THL
Mari Hirvonen, ITLA

Sihteeristö:
Anssi Pirttijärvi, erityisasiantuntija

Arviointijaosto

Jaosto valmistelee arviointeja valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksista nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin. Arviointijaosto vastaa valtion nuorisoneuvoston arviointien valmistelusta ja toimii näiden ohjausryhmänä. Jaosto vastaa valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman arviointityöstä sekä muiden nuorisopoliittisten arviointien valmistelusta neuvostolle. Jaosto seuraa myös toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.

Kokoonpano

Jäsenet:
Puheenjohtaja: Brigita Krasniqi, Vihreä liitto
Miihkali Härkönen, Luonto-liitto
Reetta Pietikäinen, Into ry.
Eemeli Valli, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry

Asiantuntijajäsenet:
Pinja Parkkonen, Sitra
Anna-Liisa Pasanen, valtiontalouden tarkastusvirasto
Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Reija Paananen, DIAK

Sihteeristö:
Jenni Palomäki, erityisasiantuntija