fi

Valtion nuorisoneuvosto


– Valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja –politiikan asiantuntijaelin

21.03.2018 / Facebook

Nuorisobarometrin julkistamistilaisuus
Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa 15-29-vuotaiden nuorten arvoja ja asenteita. Vuoden 2017 barometrin teemana on osaaminen ja koulutus. Tilaisuudessa esitellään tutkimuksen tulokset, keskustellaan sekä kuullaan pari muuta aiheeseen liittyvää alustusta.

Lue lisää
20.03.2018 / Facebook

Sanni Grahn-Laasonen
Nuoret uskovat koulutukseen - ja se on mahtava uutinen! #nuorisobarometri

Koulutus- ja osaamistason nostaminen, varhaiset vuodet, syrjäytymisen ehkäisy ja jatkuva oppiminen. Lue lisää!

Lue lisää
20.03.2018 / Facebook

Rahapula ajaa monet nuoret koulutuksen ulkopuolelle – taloudellinen eriarvoisuus seuraa myös vapaa-ajalle
Tuoreen nuorisobarometrin mukaan valtaosa nuorista on sitä mieltä, että koulunkäynti on mukavaa.

Lue lisää
20.03.2018 / Facebook

Nuorisobarometri 2017: Väärä alanvalinta on merkittävin syy koulutuksen keskeyttämiseen.

Lue lisää
20.03.2018 / Facebook

Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen.

Nuorisobarometrin kansi ja infografiikka Mikael Heikkanen.

Lue lisää
20.03.2018 / Facebook

Nuorisobarometrista löytyy nuorten tulevaisuususkoa - tietoanuorista.fi
Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajan Hilkka Kempin puhe Opin polut ja pientareet – Nuorisobarometri 2017 julkistustilaisuudessa, Tiedekulma 20.3.2018. Julkinen nuorten koulutukseen ja osaamiseen liittyvä keskustelu on ollut viimeisten vuosien aikana monesti villiä. Olen valtavan kiitollinen, ...

Lue lisää
20.03.2018 / Facebook

Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen - tietoanuorista.fi
Tiedote, Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen Suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen. Vuoden 2017 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten arvoja ja asenteita osaamisesta ja ...

Lue lisää
20.03.2018 / Facebook

Tänään julkaistaan Nuorisobarometri, ja saimme siihen nuorilta videon, jossa kysytään mm. mitä tulevaisuudessa pitäisi osata? Onko koulussa kivaa? Ja mitä olet oppinut harrastuksissa? Kiitos videosta Timi Koposelle ja Lauri Kukkoselle sekä Ruusutorpan koulun oppilaille. https://youtu.be/cCTPvjWuomo

Lue lisää
19.03.2018 / Facebook

Nuorisobarometrin julkistamistilaisuus
Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa 15-29-vuotaiden nuorten arvoja ja asenteita. Vuoden 2017 barometrin teemana on osaaminen ja koulutus. Tilaisuudessa esitellään tutkimuksen tulokset, keskustellaan sekä kuullaan pari muuta aiheeseen liittyvää alustusta.

Lue lisää
19.03.2018 / Youtube

Mitä olet oppinut harrastuksissa? Mitä olet oppinut koulussa? Mitä tulevaisuudessa on tärkeää osata? Onko koulussa kivaa? Mm. näihin kysymyksiin vastaavat Ruusutorpan koulun oppilaat...

03.02.2016 / Youtube

Vuoden 2015 Nuorisobarometri Arjen jäljillä julkaistiin 27.1.2016 klo 9-12 Stadin ammattiopistossa, Meritalon toimipisteessä (ent. Verovirasto), Haapaniemenkatu 7-9, Helsinki. Vuosittain...

27.01.2016 / Youtube

Arjen jäljillä - Nuorisobarometri 2015 julkistamistilaisuuden (27.1.2016) toteuttamiseen osallistui Stadin Ammattiopiston opiskelijoita ja Mediakylpylä. Videolla käydään läpi nuorten...

20.03.2018 / Instagram

Väärä alavalinta on merkittävin syy koulutuksen keskeyttämiseen. #nuorisobarometri

20.03.2018 / Instagram

@jjkhabbal ja @santerilohi kommentoivat #nuorisobarometri tuloksia nuorten näkökulmasta. #tietoanuorista

20.03.2018 / Instagram

Opiskelupaikan valinnassa itseä kiinnostava ala merkitsee eniten. #nuorisobarometri

20.03.2018 / Instagram

Nuorten kokemus monien keskeisten taitojen oppimisesta koulussa on pudonnut kymmenessä vuodessa. #nuorisobarometri

20.03.2018 / Instagram

Odotettu hetki #nuorisobarometri tulokset julkaistaan. Lauteilla tutkijat Sami Myllyniemi ja Tomi Kiilakoski. Barometri luettavissa https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2017/ #tietoanuorista

20.03.2018 / Instagram

@hilukemppi: #nuorisobarometri’sta löytyy nuorten tulevaisuususkoa. #tietoanuorista https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometrista-loytyy-nuorten-tulevaisuususkoa/

20.03.2018 / Instagram

Opetusministeri @sannigrahnlaasonen avaa #nuorisobarometri’n julkistamistilaisuuden. #tietoanuorista

20.03.2018 / Instagram

Tiistaina kaikki oli paremmin #nuorisobarometri’n julkkareissa esiintyy Pesso.

20.3.2018

Nuoret uskovat koulutukseen – ja se on mahtava uutinen!

Nuorisobarometri kertoo meille joka vuosi, miltä tulevaisuuden Suomi näyttää. Se kertoo nuorten asenteista ja arvoista. Tämän vuoden Nuorisobarometrin paras uutinen on tässä: valtaosa nuorista suhtautuu myönteisesti koulutukseen ja oppimiseen. 96 prosenttia pitää uuden oppimista hauskana ja laajaa yleissivistystä arvokkaana. 94 prosenttia uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Vaikka usein muuta...

Lue lisää
20.3.2018

Nuorisobarometrista löytyy nuorten tulevaisuususkoa

Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajan Hilkka Kempin puhe Opin polut ja pientareet – Nuorisobarometri 2017 julkistustilaisuudessa, Tiedekulma 20.3.2018. Julkinen nuorten koulutukseen ja osaamiseen liittyvä keskustelu on ollut viimeisten vuosien aikana monesti villiä. Olen valtavan kiitollinen, että saamme tähän väliin kiihkotonta tietoa siitä, mitä nuorille suuressa kuvassa kuuluu osaamisen ja koulutuksen saralla....

Lue lisää
30.11.2017

Nuoren opintopolku: valintoja ja valituksi tulemista?

Nuoruuteen ajoittuu monia koulutukseen liittyviä ja tulevaisuuteen vaikuttavia valintatilanteita. Joskus nuori tekee itse valintoja, joskus hänet valitaan, joskus jätetään valitsematta. Muut ihmiset saattavat arvioida nuorta valintojen onnistumisten perusteella, ja nämä arviot muokkaavat nuoren käsitystä itsestään oppijana ja toimijana yhteiskunnassa. Koulutuksessa menestyminen ei ole kiinni vain nuoren omista valinnoista. Viime...

Lue lisää
16.10.2017

VANUPO tuli, oletko valmis?

Valtioneuvosto teki lokakuun 12. päivänä päätöksen valtakunnallisesta nuorisotyön ja –politiikan ohjelmasta, eli VANUPO:sta. Ohjelma hyväksyttiin vuosiksi 2017–2019. Ohjelmaa valmisteltiin noin vuosi. Valtakunnallinen ohjelma hyväksyttiin periaatepäätöksenä. Mikä olento periaatepäätös on? Periaatepäätöksillä hallitus linjaa ja antaa hallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja, yleensä laaja-alaisten ja useita eri hallinnonaloja koskettavien asioiden valmistelemiseksi. Tosin jotkut...

Lue lisää
19.7.2017

Nuori, luota itseesi – Aikuinen, luota nuoreen

Vuoden 2017 kuntavaalien tulosilta oli minulle henkilökohtaisesti todellinen tunteiden vuoristorataa. Tulosten selvittyä pystyin toteamaan, että olin saanut kotikunnassani, Inkoossa, eniten ääniä. Suomen mittakaavassa keräsin suhteellisesti yhdeksänneksi eniten ääniä. Olin todella onnellinen ja kiitollinen saamastani luottamuksesta. Kaiken keskellä olin tietoinen myös siitä, mitä tämä tarkoittaa – vastuuta ja kovaa työtä....

Lue lisää
28.4.2017

Puoliväliriihi: Varhaisen tukeen panostamisesta ruusuja, työllistämisestä risuja

    Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajana olen kiitollinen hallituksen puoliväliriihen panostuksista 25.4. lasten- ja nuorten varhaiseen tukeen, matalan kynnyksen nuorisopalveluihin ja toisen asteen koulutukseen. Hallitus osoitti ymmärrystä lasten ja -nuorten varhaisen tuen merkitykseen ottamalla käyttöön opintotuen huoltajakorotuksen ja pienentämällä varhaiskasvatusmaksuja. 75 euron huoltajakorotus ei paikkaa opintotuen säästöjä, mutta se kääntää kokonaisuutta...

Lue lisää
20.3.2017

Kannustetaan yhdessä nuoria tutustumaan eri ammatteihin

Teksti pohjautuu Nuorisobarometri 2016 – Katse tulevaisuudessa julkaistuun näkökulmatekstiin Nuorten toiveammatit sukupuolen mukaan eriytyneitä – Mia Teräsaho & Miina Keski-Petäjä. Lue näkökulmateksti kokonaisuudessaan tästä. Sunnuntaina 19.3. vietettiin Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Mitä tämän päivän nuoret ajattelevat sukupuolten tasa-arvosta? Nuorisobarometrin 2016 mukaan 15-29-vuotiaat nuoret, naiset miehiä enemmän, toivovat sukupuolten...

Lue lisää
22.2.2017

Ammatilliseen koulutukseen – hae nyt!

Yli puolet perusopetuksen päättäneistä nuorista valitsee ammatillisen koulutuksen jatko-opintopaikakseen. Eikä turhaan! Ammatillisen koulutuksen hankkiminen mahdollistaa paremmin työllistymisen ja tulevaisuudessa ammatillisen osaamisen omaavia tekijöitä tarvitaan. Ammatillisessa koulutuksessa voi hankkia monipuolisia perusvalmiuksia ja kehittyä myös yksilöllisesti. Ammattitaitokilpailujen kautta voi valmentautua jopa alansa huipuksi. Myös erilaista tukea tarvitsevat otetaan koulutuksessa huomioon. Ammatillisessa...

Lue lisää