Valtion nuorisoneuvosto


– Valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja –politiikan asiantuntijaelin

25.02.2021 / Facebook

Koronapandemia vaikutti myös nuorisotyöhön merkittävästi. Mitä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut ja miten nuorten kanssa toimivat kokevat nämä muutokset? Miten nuorisotyössä voidaan jatkossa varautua tämän kaltaisiin tilanteisiin?

Tätä lähdetään selvittämään nuorisoneuvoston juuri käynnistyneessä selvityksessä koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan!

Lue lisää
23.02.2021 / Facebook

Seuraamme mielenkiinnolla ensimmäisen kansallisen lapsistrategian julkaisutilaisuutta.

Lue lisää
18.02.2021 / Facebook

Kohta käynnistyy nuorisoneuvoston helmikuun kokous 🤩 Luvassa ainakin Nuorisobarometri 2020 -esittelyä sekä tietoa ajankohtaisista tutkimuksista koronaepidemian vaikutuksista nuoriin.
#tietoanuorista

Lue lisää
17.02.2021 / Facebook

Myös Hesari uutisoi eilen koronan vaikutuksista nuoriin. Kyseinen artikkeli viittaa kuitenkin Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot - nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjaan, jossa raportoidaan nuorten hyvinvointia korona-aikana tarkastelevan tutkimushankkeen tuloksia, ja Nuorisobarometriä oli käytetty vertailuaineistona.

👉 Nuorisobarometri 2020 -julkkaritilaisuus pidetään 23.3. - tervetuloa kuulolle!

Lue lisää
16.02.2021 / Facebook

Nuorisotutkimusseuran uusin artikkeli avaa nuorten tyyvytäisyyttä omaan elämäänsä. Koronalla ja sen mukanaan tuomat rajoitukset vaikuttavat merkittävästi nuoriin.

Lue lisää
15.02.2021 / Facebook

Nuorten kuntavaaligallupissa kartoitetaan 18-29 -vuotiaiden äänestysaikomuksia sekä mistä nuoret haluaisivat mieluiten tietoa ehdokkaista ja puolueista. Tervetuloa kuulemaan gallupin tuloksia 11.3.!
👉 https://tietoanuorista.fi/tapahtuma/kuntavaaligallupin-julkistustilaisuus/

Lue lisää
04.02.2021 / Facebook

"Raportin tehnyt yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass Helsingin yliopistosta arvioi tulosten haastavan näkemystä siitä, että nuoret toivoisivat merkittävästi toisenlaista työmarkkinapolitiikkaa kuin vanhempansa – tai että nykyisenkaltainen sopimusyhteiskunta koettaisiin nuorten keskuudessa historiallisena riippakivenä."

Lue lisää
29.01.2021 / Facebook

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 julkistustilaisuus 5.5.2021 klo 9-11 etäyhteyksin.

Lue lisää
25.01.2021 / Facebook

Nuorisoneuvoston sihteeristössä tapahtuu muutoksia: helmikuun alusta vs. pääsihteerinä toimii Eija Kauniskangas ja maaliskuun alusta vs. suunnittelijana aloittaa Elina Peltonen. Tervetuloa remmiin Elina! 🤩
👉 https://tietoanuorista.fi/henkilovaihdoksia-nuorisoneuvoston-sihteeristossa/

Lue lisää
23.02.2021 / Twitter

RT @STM_Uutiset: Lasten ja nuorten osallisuus on yksi lapsistrategian tavoitteista. On tärkeää luoda tapoja, joilla monenlaisten lasten osa…

Lue lisää
01.02.2021 / Twitter

RT @OKM_Nuoriso: Nuoret apuun, kun halutaan kuulla nuoria Heta-Elena Heiskasen blogikirjoitus nuorten kuulemisesta ilmastoasioissa 🌎🌎🌎 #…

Lue lisää
16.10.2020 / Youtube

Valtion nuorisoneuvosto on julkaissut politiikkasuositukset Nuorisobarometri 2019 perusteella.

19.03.2018 / Youtube

Mitä olet oppinut harrastuksissa? Mitä olet oppinut koulussa? Mitä tulevaisuudessa on tärkeää osata? Onko koulussa kivaa? Mm. näihin kysymyksiin vastaavat ...

03.02.2016 / Youtube

Vuoden 2015 Nuorisobarometri Arjen jäljillä julkaistiin 27.1.2016 klo 9-12 Stadin ammattiopistossa, Meritalon toimipisteessä (ent. Verovirasto) ...

27.4.2018

Miten rakennetaan #kampusrauhaa?

Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen ja huomioiminen on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä yhä lasten kengissä, vaikka opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla ollaankin viime vuosina otettu muutama määrätietoinen askel eteenpäin. Syksyllä 2015 alkanut turvapaikanhakijakriisi lisäsi opetus- ja kulttuuriministeriössä painetta kiinnittää huomiota uusien tulijoiden koulutuspolkujen ja kotouttamisen lisäksi myös muiden vieraskielisten ja jo aiemmin maahanmuuttaneiden heikkoon...

Lue lisää
20.3.2018

Nuoret uskovat koulutukseen – ja se on mahtava uutinen!

Nuorisobarometri kertoo meille joka vuosi, miltä tulevaisuuden Suomi näyttää. Se kertoo nuorten asenteista ja arvoista. Tämän vuoden Nuorisobarometrin paras uutinen on tässä: valtaosa nuorista suhtautuu myönteisesti koulutukseen ja oppimiseen. 96 prosenttia pitää uuden oppimista hauskana ja laajaa yleissivistystä arvokkaana. 94 prosenttia uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Vaikka usein muuta...

Lue lisää
20.3.2018

Nuorisobarometrista löytyy nuorten tulevaisuususkoa

Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajan Hilkka Kempin puhe Opin polut ja pientareet – Nuorisobarometri 2017 julkistustilaisuudessa, Tiedekulma 20.3.2018. Julkinen nuorten koulutukseen ja osaamiseen liittyvä keskustelu on ollut viimeisten vuosien aikana monesti villiä. Olen valtavan kiitollinen, että saamme tähän väliin kiihkotonta tietoa siitä, mitä nuorille suuressa kuvassa kuuluu osaamisen ja koulutuksen saralla....

Lue lisää
30.11.2017

Nuoren opintopolku: valintoja ja valituksi tulemista?

Nuoruuteen ajoittuu monia koulutukseen liittyviä ja tulevaisuuteen vaikuttavia valintatilanteita. Joskus nuori tekee itse valintoja, joskus hänet valitaan, joskus jätetään valitsematta. Muut ihmiset saattavat arvioida nuorta valintojen onnistumisten perusteella, ja nämä arviot muokkaavat nuoren käsitystä itsestään oppijana ja toimijana yhteiskunnassa. Koulutuksessa menestyminen ei ole kiinni vain nuoren omista valinnoista. Viime...

Lue lisää
16.10.2017

VANUPO tuli, oletko valmis?

Valtioneuvosto teki lokakuun 12. päivänä päätöksen valtakunnallisesta nuorisotyön ja –politiikan ohjelmasta, eli VANUPO:sta. Ohjelma hyväksyttiin vuosiksi 2017–2019. Ohjelmaa valmisteltiin noin vuosi. Valtakunnallinen ohjelma hyväksyttiin periaatepäätöksenä. Mikä olento periaatepäätös on? Periaatepäätöksillä hallitus linjaa ja antaa hallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja, yleensä laaja-alaisten ja useita eri hallinnonaloja koskettavien asioiden valmistelemiseksi. Tosin jotkut...

Lue lisää
19.7.2017

Nuori, luota itseesi – Aikuinen, luota nuoreen

Vuoden 2017 kuntavaalien tulosilta oli minulle henkilökohtaisesti todellinen tunteiden vuoristorataa. Tulosten selvittyä pystyin toteamaan, että olin saanut kotikunnassani, Inkoossa, eniten ääniä. Suomen mittakaavassa keräsin suhteellisesti yhdeksänneksi eniten ääniä. Olin todella onnellinen ja kiitollinen saamastani luottamuksesta. Kaiken keskellä olin tietoinen myös siitä, mitä tämä tarkoittaa – vastuuta ja kovaa työtä....

Lue lisää
28.4.2017

Puoliväliriihi: Varhaisen tukeen panostamisesta ruusuja, työllistämisestä risuja

    Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajana olen kiitollinen hallituksen puoliväliriihen panostuksista 25.4. lasten- ja nuorten varhaiseen tukeen, matalan kynnyksen nuorisopalveluihin ja toisen asteen koulutukseen. Hallitus osoitti ymmärrystä lasten ja -nuorten varhaisen tuen merkitykseen ottamalla käyttöön opintotuen huoltajakorotuksen ja pienentämällä varhaiskasvatusmaksuja. 75 euron huoltajakorotus ei paikkaa opintotuen säästöjä, mutta se kääntää kokonaisuutta...

Lue lisää
20.3.2017

Kannustetaan yhdessä nuoria tutustumaan eri ammatteihin

Teksti pohjautuu Nuorisobarometri 2016 – Katse tulevaisuudessa julkaistuun näkökulmatekstiin Nuorten toiveammatit sukupuolen mukaan eriytyneitä – Mia Teräsaho & Miina Keski-Petäjä. Lue näkökulmateksti kokonaisuudessaan tästä. Sunnuntaina 19.3. vietettiin Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Mitä tämän päivän nuoret ajattelevat sukupuolten tasa-arvosta? Nuorisobarometrin 2016 mukaan 15-29-vuotiaat nuoret, naiset miehiä enemmän, toivovat sukupuolten...

Lue lisää