Julkaisut

Valtion nuorisoneuvosto tuottaa eri tahojen kanssa selvityksiä ja raportteja nuorista ja heidän elinoloistaan.  Tehdyt selvitykset ja julkaisut on koottu tälle sivulle ja ne ovat maksutta käyttössäsi.


Nuorisobarometri

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Siksi se mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun.

Lue lisää


Nuorten elinolot -vuosikirjat

Nuorisoneuvosto julkaisee yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Nuorten elinolot -vuosikirjoja, joita on ilmestynyt vuodesta 2001 lähtien. Vuosikirjat koostuvat nuorten elinoloja kuvaavasta tilasto-osuudesta sekä asiantuntija-artikkeleista. Ne tarjoavat ajankohtaista tietoa nuorten hyvinvoinnista päätöksentekijöille, nuorisoalan ammattilaisille sekä vanhemmille ja muille kasvattajille.

Lue lisää


Nuorten vapaa-aikatutkimukset

Vuonna 2009 nuorisoneuvosto julkaisi yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa ensimmäisen Nuorten vapaa-aikatutkimuksen, joka kartoittaa muun muassa nuorten harrastuksia ja järjestökiinnittyneisyyttä. Tutkimuksia julkaistaan jatkossa säännöllisesti.

Lue lisää


Vaalitutkimukset

Nuorisoneuvosto on tuottanut useiden vaalien yhteydessä julkaisuita, joissa on tarkasteltu muun muassa nuorten äänestysvalintoja sekä suosikki- ja inhokkipuolueita. Tälle sivulle on koottu näitä tutkimuksia vuodesta 1996 alkaen.

Lue lisää


Arvioinnit valtionhallinnon toimenpiteistä

Valtion nuorisoneuvosto tekee valtionhallinnon toimenpiteistä arviointeja nuorisopolitiikan näkökulmasta.

Lue lisää


Muut tutkimukset

Nuorisoneuvosto on julkaissut runsaasti nuoriin liittyviä tutkimuksia eri aiheista eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tälle sivulle on koottu näitä tutkimuksia vuodesta 1996 alkaen.

Lue lisää


VANUPO-julkaisut

Valtion nuorisoneuvoston lakisääteisiin tehtäviin kuuluu valtion nuorisopoliittisen ohjelman VANUPO:n arviointi ja lausunto seuraavaan VANUPO:on otettavista asioista. Ohjelma hyväksytään hallituskausittain.

Lue lisää


Lanuke-julkaisut

Ennen vuonna 2016 hyväksyttyä Nuorisolakia VANUPO oli nimeltään LANUKE eli Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma.

Lue lisää