Skip to content

AJANKOHTAISTA

Valtion nuorisoneuvosto tuottaa eri tahojen kanssa selvityksiä ja raportteja nuorista ja heidän elinoloistaan.  Tehdyt selvitykset ja julkaisut on koottu tälle sivulle ja ne ovat maksutta käytössäsi.

UUTISET

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Siksi se mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun.

BLOGI

Vuonna 2009 nuorisoneuvosto julkaisi yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa ensimmäisen Nuorten vapaa-aikatutkimuksen, joka kartoittaa muun muassa nuorten harrastuksia ja järjestökiinnittyneisyyttä. Tutkimuksia julkaistaan jatkossa säännöllisesti.

TAPAHTUMAT

Valtion nuorisoneuvosto on julkaissut runsaasti nuoriin liittyviä tutkimuksia eri aiheista eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tälle sivulle on koottu näitä julkaisuja vuodesta 1996 alkaen.