Skip to content

Valtion nuoriso-neuvosto

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä.

Nuorisolain mukaan 
neuvoston tehtävänä on:

  • käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin;
  • tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
  • tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;
  • antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista;
  • seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.

Keskeisinä välineinä valtion nuorisoneuvostolla ovat nuorten arvoja ja asenteita seuraavat Nuorisobarometrit, nuorten hyvinvoinnin indikaattorit sekä muu tietotuotanto.

Valtion nuorisoneuvosto toimii asiantuntijana nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyvissä kysymyksissä. Nuorisoneuvosto pyrkii nostamaan lapsia ja nuoria koskettavia asioita yleiseen keskusteluun antamalla kannanottoja
ja laatimalla toimenpideohjelmia.

JÄSENET

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuoristyön ja -politiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä. Kauden 2023-2027 neuvoston toimikausi käynnistyi 14.9.2023.

KOKOONPANO 2023-2027

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Ida Leino

IDA LEINO

Puheenjohtaja, Kansallinen kokoomus rp

 

Olen Ida Leino, 29-vuotias kasvatustieteen maisteri, kaupunginvaltuutettu ja hyvinvointialueen aluevaltuutettu Tampereelta. Edustan valtion nuorisoneuvostossa kokoomusta ja toimin neuvoston puheenjohtajana. Olen mukana nuorisoneuvostossa ja politiikassa ylipäätään, koska sydäntäni lähellä ovat lasten ja nuorten asiat ja niiden edistäminen. Olen erityisen kiinnostunut vaikuttamaan koulumaailmaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön, jota tehdään eri palveluiden välillä.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Vilma Nyman

VILMA NYMANN

Varapuheenjohtaja, Perussuomalaiset rp

 

Olen Vilma Nymann, 23-vuotias tekniikan ylioppilas ja sosionomiopiskelija Pohjanmaalta. Edustan nuorisoneuvostossa Perussuomalaista Nuorisoa. Koen tärkeäksi edistää nuorten mahdollisuuksia omannäköiseen elämään niin koulutuksen, työelämän kuin vapaa-ajankin saralla. Lähellä sydäntäni on myös perhepolitiikka sekä perheiden hyvinvointia edistävä käytännön työ, jota olen koulujen ohella tehnytkin perheohjaajana ja ammatillisena tukihenkilönä.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Julia Ståhle

JULIA STÅHLE

Varapuheenjohtaja, Svenska Folkpartiet i Finland rp

 

Jag heter Julia Ståhle och representerar Svensk Ungdom. Jag är med i statens ungdomsråd för att dels representera mitt eget förbund men också påverka de linjer som våra beslutsfattare kan ta stöd av i sitt beslutsfattande. Ungas mentala välmående och känsla av tillhörighet i samhället är teman som ligger nära till mig.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Mari Ahonen-Walker

MARI AHONEN-WALKER

Yksikön päällikkö, Opetushallitus

 

Olen Mari Ahonen-Walker ja työskentelen Opetushallituksessa nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalveluiden yksikön päällikkönä. Olen työskennellyt erilaisissa kansallisissa tehtävissä nuorisotyön ja -politiikan parissa. Haluan vaikuttaa siihen, että nuorten hyvinvointi ymmärretään laaja-alaisesti. Nuorisopolitiikka ei ole pelkästään sektoreiden yhteistyötä nuorisoasioissa, vaan mitä suurimmassa määrin osa eri hallinnonalojen ydintehtävien hoitoa.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Hannu Harmaala

HANNU HARMAALA

Liikenneopettaja, Suomen Nuorisoseurat ry  

Olen Hannu Harmaala ja edustan valtion nuorisoneuvostossa Suomen Nuorisoseuroja, joka toteuttaa kulttuurista nuorisotyötä koko maan laajuisesti. Minulle tärkeitä asioita ovat nuorten osallisuus, sekä ehkäisevän nuorisotyön, kuten harrastamisen merkityksen esillä pitäminen.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Iina Ilmarinen

IINA ILMARINEN

Master in Transnational Law, Liike nyt rp


Olen Liike Nyt -eduskuntaryhmän pääsihteeri ja Liike Nyt Nuorten puheenjohtaja. Olen mukana nuorisoneuvostossa, koska haluan edistää nuorten asioita. Toivon, että nuorilla olisi mahdollisuus elää oman näköistään elämää. Eli opiskella, harrastaa ja löytää mieluisa työpaikka. Haluan vaikuttaa siihen, että nuorten hyvinvointi paranee. Pidän tärkeänä lasten ja nuorten liikkumista ja harrastusmahdollisuuksia.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Tomi Kiilakoski

TOMI KIILAKOSKI

FT, Nuorisotutkimusseura ry

Työskentelen vastaavana tutkijana Nuorisotutkimusseurassa. Lisäksi olen dosentti Tampereen yliopistossa. Olen tutkinut nuorisotyötä, koulua, ilmastoaktivismia ja osallisuutta. Olen myös tietokirjailijana kirjoittanut tai toimittanut kolmetoista kirjaa. Työ nuorisoalalla on minulle sen muistuttamista yhteiskunnalle, että elleivät ihmiset ole kiinnostuneita nuorista, he eivät välitä yhteisestä tulevaisuudestamme.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Timo Kontio

TIMO KONTIO

Sosionomi, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

 

Olen Timo Kontio, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n toiminnanjohtaja. Olen toista kautta valtion nuorisoneuvostossa. Osaamiseni koskee nuorten hyvinvointi- ja palvelujärjestelmiä sekä syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmaa. Minulle on tärkeää, että kuulemme hiljaistenkin nuorten äänen.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Minna Lahtela

MINNA LAHTELA

Yhteisöpedagogi, Aseman Lapset ry


Olen Minna Lahtela, toimin valtakunnallisena Walkers-toimintavastaavana Aseman Lapset ry:ssä. Tuon neuvostoon mukanani valtakunnallisen näköalani, joka koostuu yli sadan paikkakunnan nuorisotyön, nuorten tarpeiden ja äänen kuulemisesta. Missionani on, että aidosti kaikki nuoret huomioidaan nuorisotyön palveluissa. Minulla on asiantuntemusta mm. vapaaehtoistyöstä, erityisnuorisotyöstä ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Näiden asioiden edistämiseen haluan vaikuttaa.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Petra Pieskä

PETRA PIESKÄ

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry


Olen Petra Pieskä ja edustan nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:tä. Toimin Allianssin vaikuttamistyön päällikkönä eli päivätyötäni on nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Olen töideni myötä päässyt keskittymään terveys- ja sosiaalipolitiikkaan. Myös nuorten poliittisen osallistumisen edistäminen, koulutuspolitiikka ja
eriarvoisuuden vähentäminen ovat mielestäni kiinnostavia aiheita.

MIKKO MÄKELÄ

Toiminnanjohtaja, Lasten ja nuorten keskus ry


Olen Mikko Mäkelä Keravalta, Lasten ja nuorten keskuksen toiminnanjohtaja. Olen mukana nuorisoneuvostossa koska haluan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Intohimonani on ehkäistä ulkopuolisuutta ja vahvistaa osallisuutta. Erityisesti lähellä sydäntäni ovat lapset ja nuoret, jotka ovat jäämässä kokonaan ulkopuolelle. Haluan nuorisotyössä vahvistaa pitkäjänteistä työtä ja tavoitteena on aina lähteä liikkeelle lapsen ja nuoren edusta käsin.

SELINÄ NERA

Puheenjohtaja, Ylioppilas, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto/
Vihreä Liitto rp

Olen Selinä Nera hallintotieteiden ylioppilas ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja 2023-2024. Edustan nuorisoneuvostossa Vihreitä nuoria ja olen mukana, koska haluan omalta osaltani varmistaa, että jokaisen nuoren ääni kuuluu. Haluan, että jokaisen nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostetaan taustasta riippumatta. Erityisesti nuorten mielenterveyteen tulee panostaa enemmän ja yhteiskunnan ylikuormittavia rakenteita on purettava.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Eero Kivistö

EERO KIVISTÖ

Varapuheenjohtaja, Suomen partiolaiset

 

Olen Eero Kivistö ja edustan Suomen Partiolaisia. Olen mukana tuomassa varsinkin harrastus- sekä vapaaehtoisjärjestöjen osaamista mukaan neuvostoon. Haluan erityisesti vaikuttaa harrastamisen mahdollisuuksiin sekä nuorten mielenterveyden edistämiseen.

NETTE RIMPIOJA

Ylioppilas, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry

Olen Nette Rimpioja, 21-vuotias nuorisovaikuttaja. Olen toiminut neljä vuotta nuorten osallisuuden puolustajana Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa. Neuvoston nuorimpana jäsenenä pyrin tuomaan keskusteluihin ajankohtaisia haasteita nuorten elämästä ja löytämään niihin yhdessä ratkaisuja.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Aleksi Sandroos

ALEKSI SANDROOS

Ylioppilas, Suomen Keskusta rp


Olen sastamalalainen nuorisovaikuttamisen parissa useita vuosia toiminut Suomen Keskustanuorten edustaja valtion nuorisoneuvostossa. Toimin tällä hetkellä asiantuntijatehtävissä Sivistysalan palveluksessa ja nuorisoalan kattojärjestö Allianssin puheenjohtajana. Minulla on unelma, että jokainen nuori Suomessa voi hyvin ja tuntee olevansa tärkeä osa yhteiskuntaa, siksi toimin ilolla ja mielenkiinnolla valtion nuorisoneuvoston toiminnassa.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Tommi Terä

TOMMI TERÄ

Tradenomi, Suomen Kristillisdemokraatit rp


Olen turkulainen tradenomi, filosofian maisteriopiskelija ja ajatushautomo Kompassin toiminnanjohtaja ja edustan neuvostossa Kristillisdemokraatteja. On etuoikeus päästä vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. On varmistettava, että hyvinvoivat nuoret voivat hyvin myös jatkossa ja heikommassa asemassa olevien asema ja vointi kohenevat. Juuri tähän ns. isoon kuvaan valtionhallinnon linjauksilla on merkittävä vaikutus ja siksi neuvoston rooli on erityisen tärkeä.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Kimi Uosukainen

KIMI UOSUKAINEN

Ylioppilas, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp

 

Olen lahtelainen nuorisovaikuttaja ja edustan Sosialidemokraattisia Nuoria. Minulla on harrastus-, vaikuttamis- ja nuorisojärjestötaustaa sekä kokemusta nuorisopolitiikan tehtävistä. Haluan toimia sen puolesta, että Suomessa jokaisen nuoren hyvinvoinnista, hyvästä kasvuympäristöstä ja osallisuudesta pidetään huolta. Erityisesti ylisukupolvisen huono-osaisuuden ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden purkaminen ovat ajankohtaisia teemoja neuvoston toimikaudella.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Pinja Vuorinen

PINJA VUORINEN

Opiskelija, Vasemmistoliitto rp


Olen Pinja Vuorinen, 27-vuotias valtiotieteiden opiskelija ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Helsingistä. Toimin nuorisoneuvostossa vasemmistoliiton edustajana. Nuorisoneuvostossa tahdon puolustaa nuortenasemaa heikennyksiä vastaan sekä edistää kaikkien nuorten yhdenvertaisuutta. Haluan tuoda esiin myös
toimeentulon sekä laajempien yhteiskunnallisten kysymysten kuten ilmastokriisin merkitystä nuorten hyvinvoinnille.

Jaosto

Nuorisolain 6§ mukaan valtion nuorisoneuvostolla voi olla jaostoja asioiden valmistelua varten. Valtioneuvoston asetuksen nuorisotyöstä ja –politiikasta mukaan neuvosto päättää itsenäisesti mahdollisten jaostojen asettamisesta sekä niiden kokoonpanosta.

Lue lisää

Valtion nuorisoneuvosto perusti kokouksessaan 26.10.2023 kaudelle 2023-2027 tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaoston. Jaoston toimikausi kestää neuvoston toimikauden loppuun. Jaoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat Selinä Nera ja Eero Kivistö ja sihteerinä neuvoston pääsihteeri Jenni Palomäki ja erityisasiantuntija Armi Itätalo.

Tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaosto
Jaosto valmistelee neuvostolle tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaan liittyvää työtä. Se sisältää mm. valtion nuorisoneuvoston tutkimus- ja arviointitoiminnan valmistelua, esimerkiksi Nuorisobarometrin ja Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen teemojen ja kysymyssarjojen esittämistä neuvostolle. Jaosto ohjaa myös Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman arviointityötä sekä muiden nuorisopoliittisten arviointien ja ennakoinnin valmistelua.

KOKOONPANO 2023-2027

PUHEENJOHTAJISTO

SELINÄ NERA

Puheenjohtaja, Ylioppilas, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto/
Vihreä Liitto rp

Olen Selinä Nera hallintotieteiden ylioppilas ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja 2023-2024. Edustan nuorisoneuvostossa Vihreitä nuoria ja olen mukana, koska haluan omalta osaltani varmistaa, että jokaisen nuoren ääni kuuluu. Haluan, että jokaisen nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostetaan taustasta riippumatta. Erityisesti nuorten mielenterveyteen tulee panostaa enemmän ja yhteiskunnan ylikuormittavia rakenteita on purettava.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Eero Kivistö

EERO KIVISTÖ

Varapuheenjohtaja, Suomen partiolaiset

 

Olen Eero Kivistö ja edustan Suomen Partiolaisia. Olen mukana tuomassa varsinkin harrastus- sekä vapaaehtoisjärjestöjen osaamista mukaan neuvostoon. Haluan erityisesti vaikuttaa harrastamisen mahdollisuuksiin sekä nuorten mielenterveyden edistämiseen.

ASIANTUNTIJAJÄSENET

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Hanna Ahrnberg

HANNA AHRNBERG

Apulaisylilääkäri (HUS)

 

Olen lääkäri sekä tutkija (TtM, FM, LT), jolle nuorten hyvinvointiin liittyvät yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sosiaaliset teemat ovat tärkeitä. Toimin HUS:n nuorisopsykiatrian osastoklinikalla apulaisylilääkärinä. Haluan rakentaa myönteistä muutosta nuorten hyvinvoinnissa laajemmin kuin terveydenhuollon näkökulmasta ja vaikuttaa erityisesti siihen, että nuorten toimijuutta ja mielen hyvinvointia vahvistettaisiin eri keinoin, riippumatta heidän lähtökohdistaan.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Kaija Appelqvist-Schmidlechner

Kaija Appelqvist-Schmidlechner

Tutkimuspäällikkö (THL)

 

Olen Kaija Appelqvist-Schmidlechner ja työskentelen tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Olen työskennellyt vuosikymmenten ajan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden ja osallisuuden edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvien teemojen parissa. Toimiva ja turvallinen arki, mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen sekä fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan harrastamisen edistäminen ovat minulle tärkeitä teemoja.

JENNI HELENIUS

Kehittämispäällikkö (THL)

 

Työskentelen THL:lla kehittämispäällikkönä ja vastaan Kouluterveyskyselyn toteutuksesta. Olen toiminut myös nuorisoneuvoston jaostoissa. Minua kiinnostaa nuorten hyvinvointi ja osallisuus sekä nuorten kokemukset yhteisöihin kuulumisesta ja toisaalta yksinäisyydestä. Minulla on aiempaan työkokemukseeni liittyvää näkemystä myös osallisuudesta, nuorisoalan työstä ja arviointitoiminnasta. Olen kasvatustieteen tohtori ja sosionomi AMK, opettajan pedagogisilla opinnoilla.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Jenni Kallio

JENNI KALLIO

Väitöskirjatutkija (Tampereen yliopisto)

 

Olen Jenni Kallio, tutkijatohtori Tampereen yliopistosta. Minua kiinnostaa nuorten asema yhteiskunnassa, nuorten yhteiskuntaan osallistumisen ja kuulumisen mahdollisuudet, itsenäistymisen elämänvaihe sekä nuorten palvelut. On tärkeää, että nuorisopolitiikan keinoin pyritään vähentämään nuorten kokemaa eriarvoisuutta, ja saadaan aikaan yhteiskunnallisia muutoksia, jotka aidosti voivat parantaa nuorten arkea ja vahvistaa heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Valtion Nuorisoneuvosto Jasen Antti Kivijarvi

ANTTI KIVIJÄRVI

Erikoistutkija (Nuorisotutkimusseura)

 

Olen Antti Kivijärvi ja toimin erikoistutkijana Nuorisotutkimusseurassa. Hakeuduin mukaan jaostoon, koska olen tutkinut eri menetelmin monenlaisia nuoriin ja nuoruuteen liittyviä asioita. Minulle jaosto tarjoaa mahdollisuuden olla mukana kehittämässä nuoria koskevaa tiedontuotantoa. Erityisesti haluan osallistua nuorten yhdenvertaisuutta edistävään työhön.

Valtion Nuorisoneuvoston Jäsen Veli Liikanen

VELI LIIKANEN

Yhteiskuntasuhdejohtaja (Pelastakaa lapset ry)

 

Olen mikkeliläinen Pelastakaa Lapset ry:n yhteiskuntasuhdejohtaja. Omaan moninaisen taustan nuorisotutkijana, nuorisotyön kehittäjänä ja poliittisena vaikuttajana. Tutkimustyöni on käsitellyt erityisesti nuorten hyvinvointiin, harrastamiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja.
Haluaisin pystyä rakentamaan nuoria vähemmän kuluttavaa yhteiskuntaa, ehkäistä sukupolvelta toiselle periytyvää huono-osaisuutta ja torjua kestävyyskriisejä.

OTTO TÄHKÄPÄÄ

Tulevaisuustutkija (Sitra)

 

Olen Otto Tähkäpää ja olen tulevaisuudentutkija, joka työskentelee Sitrassa ennakoinnin asiantuntijana. Nuorten maailmaan ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin olen tutustunut työskennellessäni aiemmin itse perustamassani Tulevaisuuskoulussa. Haluan omalla työlläni ennen kaikkea vahvistaa nuorten horjuvaa tulevaisuususkoa, joka on inhimillisen hyvinvoinnin ja elämäntyytyväisyyden keskeinen kivijalka.

SIHTEERISTÖ

Valtion Nuorisoneuvoston vs. pääsihteeri Jenni Palomäki

JENNI PALOMÄKI

Vs. pääsihteeri

 

Olen valtion nuorisoneuvoston vs. pääsihteeri. Koulutukseltani olen YTM nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen alalta ja ennen ministeriötä olen tehnyt työurani nuorisotyön ja nuorten hyvinvoinnin parissa kunta- ja järjestösektorilla. Lähellä sydäntäni on erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien sekä
vähemmistöihin kuuluvien nuorten aseman parantaminen. Teen työtäni innolla sen eteen, että neuvosto voi toimia nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä.

Valtion Nuorisoneuvosto Sihteeristö Armi Itätalo

ARMI ITÄTALO

Erityisasiantuntija

Toimin valtion nuorisoneuvostossa erityisasiantuntijana ja tehtäviini kuuluvat arviointitoimintaan liittyvät tehtävät. Olen koulutukseltani YTM ja olen valmistunut nuorisotyön ja -tutkimuksen alalta. Olen toiminut yli 10 vuoden ajan nuorisotyön kentällä ja erityisalaani ovat maahanmuuton ja kotoutumisen kysymykset. Haluan työssäni edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemoja.

Valtion Nuorisoneuvoston erityisasiantuntija Eija Kauniskangas

EIJA KAUNISKANGAS

Erityisasiantuntija

 

Toimin erityisasiantuntijana valtion nuorisoneuvostossa ja työnkuvaani kuuluvat tiedontuotantoon liittyvät tehtävät sekä kv-kentältä nuorison EU-asiat. Nuorisotoimiala on tullut minulle tutuksi niin opintojeni kuin työurani kautta. Ministeriön lisäksi työkokemusta on kertynyt sekä järjestö- että kuntapuolelta. Minulle on tärkeää nuorten osallisuuteen liittyvät teemat.

YHTEYSTIEDOT

VALTION NUORISONEUVOSTO

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki

JENNI PALOMÄKI

Vs. Pääsihteeri
02953 30277
050 343 4423
jenni.palomaki@gov.fi

ARMI ITÄTALO

Erityisasiantuntija
029 533 0050
050 494 1705
armi.itatalo@gov.fi

EIJA KAUNISKANGAS

Erityisasiantuntija
0295 330 477
eija.kauniskangas@gov.fi

ALINA ARJATSALO

Hallinnollinen avustaja
02953 30441
050 479 7399
alina.arjatsalo@gov.fi

Tarkemmat tiedot verkkolaskutukseen liittyen saat sihteeristöltä. Huomioithan, että nuorisoneuvostolle voi lähettää verkkolaskuja vain, mikäli yrityksenne kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja teillä on voimassa oleva YEL-vakuutus.