Skip to content

Vastaus ruuti.netissä julkaistuun kannanottoon koskien nuorten liikunnan asiantuntijaryhmän kokoonpanoa

11.09.2013

Hyvät Sara Kuukkeli ja Veera Dahlgren,

kiitos erittäin tervetulleesta ja aiheellisesta kannanotostanne koskien nuorten liikunnan asiantuntijaryhmämme kokoonpanoa (ruuti.net, 4.9.2013). Olette oikeassa: asiantuntijoiden tapaamisessa olisi pitänyt olla nuoria mukana. Olemme pahoillamme siitä, että valitsimme toimintatavan, jossa nuorten oma ääni ei kuulu tarpeeksi. Muutamme toimintatapaamme jatkossa, sillä nuorten mielipiteiden ja ehdotusten ottaminen nuoria koskevien päätösten pohjaksi on meidänkin mielestämme ensiarvoisen tärkeää.

Miksi kutsuimme asiantuntijat koolle?

Nuora haluaa löytää uusia keinoja tutkimustoimintansa tulosten käyttöön. Nuora tuottaa vuosittain paljon tietoa (esim. Nuorisobarometrit ja Nuorten vapaa-aikatutkimukset), mutta tutkimustiedon pohjalta ei toistaiseksi ole syntynyt paljonkaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Kun liikuntateemainen Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 julkaistiin heinäkuussa, päätimme pyrkiä hyödyntämään sen tuloksia aiempaa järjestelmällisemmin. Tuloksiin pureutuminen aloitettiin elokuussa tapaamisella, jossa asiantuntijat pohtivat tutkimuksen esille nostamia ongelmia ja mahdollisia ratkaisuita niihin. On syytä huomata, että kyse oli kertaluontoisesta tapaamisesta, jonka tarkoituksena oli keskustella ja ideoida; ei pysyvästä asiantuntijaryhmästä, joka tekee nuoria koskevia päätöksiä.

Järjestimme tällaisen tapaamisen nyt ensimmäistä kertaa, eli kyse oli kokeilusta. Tässä kokeilussa mukana olleet asiantuntijat valittiin niin, että he edustivat mahdollisimman erilaisia ammatti- ja harrastustaustoja (esim. liikunnanopettaja, kunnallisten liikuntapalvelujen järjestäjä ja partiolainen). Palautteenne ja myös oman kokemuksemme pohjalta toteamme, että asiantuntijoiden valinnassa on jatkossa panostettava enemmän siihen, että mukaan saadaan mahdollisimman eri-ikäisiä henkilöitä, myös nuoria.

Miten tästä eteenpäin?

Sekä nuorten että aikuisten asiantuntijoiden mukanaolosta on paljon hyötyä Nuoran tutkimusten tulosten analysoinnissa. Tavoitteenamme on tämän kokemuksen pohjalta luoda toimintamalli, jossa sekä nuorten että aikuisten asiantuntemus tulee mahdollisimman hyvin hyödynnetyksi.
Nuorten vapaa-aikatutkimuksen osalta tulemme avaamaan syksyn aikana keskusteluita asiantuntijatyöryhmän ehdotuksista otakantaa.fi –palvelussa. Toivomme näin saavamme ehdotuksista kommentteja eri tahoilta, myös nuorten ryhmiltä ja järjestöiltä. Toivotamme myös teidän kommenttinne lämpimästi tervetulleiksi!

Lopuksi

Nuoran tutkimukset ovat valtakunnallisia. Nuoran ratkaisuehdotukset tutkimuksissa esiin nousseisiin ongelmiin on myös tarkoitettu valtakunnallisiksi. Jotta asiat todella menevät eteenpäin nuorten arjessa, on tärkeää, että kunnissa tartutaan valtakunnallisiin ratkaisuehdotuksiin ja mietitään niille paikallisiin tarpeisiin sopiva toteuttamistapa.

 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan puolesta,

 

Antti Lindtman                                                    Satu Tuomikorpi
Puheenjohtaja                                                     Pääsihteeri