Valtion nuorisoneuvosto


– Valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja –politiikan asiantuntijaelin

22.01.2021 / Facebook

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnosta koulutuspoliittiseksi selonteoksi. Lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet koulutuksen kehittämiseen, koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan oppimisen merkitys sekä nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan.

Lue lisää
19.01.2021 / Facebook

Koronakriisi on vaikuttanut erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaan ja tähän on keskityttävä jälkihoidossa.

Lue lisää
11.01.2021 / Facebook

Vuosi on hienoa aloittaa tällä mielenkiintoisella julkaisulla, jossa Anu Gretschel ja Sami Myllyniemi tarkastelevat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä yhteiskunnasta ja palvelujärjestelmästä.

Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista tutkimus ilmestyy KAKSin julkaisusarjassa.

👉 https://kaks.fi/uutiset/tyon-ja-koulutuksen-ulkopuolella-olevat-nuoret-kertovat-yhteiskunta-auttaa-meita-vaarin/?fbclid=IwAR341qZiBQ2jfjgi16nstXIw8QuLvug0MaU9dmIJh86ixJf7TMN-ZY2t4Z8

Lue lisää
18.12.2020 / Facebook

Nuorisoneuvoston sihteeritontut ovat tällä viikolla ahertaneet ensi kevään suunnitelmien parissa. Ensi viikolla siirrymme mekin joulun viettoon 🤶🏼

Lue lisää
10.12.2020 / Facebook

Lapsiasiavaltuutetun toimiston Lapsibarometri 2020 on julkistettu.

Lue lisää
24.11.2020 / Facebook

Miltä näyttää nuorten arki koronan keskellä? Tätä tarkastelevat Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto kirjoitussarjassaan.

👇

Lue lisää
18.11.2020 / Facebook

Nuorisoneuvosto pyytää tarjouksia koronakriisin vaikutuksia nuorisotoimialaan koskevasta selvitystyöstä. Selvityksen tavoitteena on tarkastella kriisin vaikutuksia nuorten kanssa toimivien näkökulmasta.

👉https://tietoanuorista.fi/nuorisoneuvosto-pyytaa-tarjouksia-koronakriisin-vaikutuksia-nuorisotoimialaan-koskevasta-selvityksesta/

Lue lisää
11.11.2020 / Facebook

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausuntonsa eduskunnan sivistysvaliokunnalle oppivelvollisuuden laajentamisesta annetusta hallituksen esityksestä. Lausunnossa neuvosto nosti esiin esimerkiksi maksuttoman toisen asteen hyviä puolia, etsivän nuorisotyön ja työpajojen roolia sekä nuorten kuulemiseen liittyviä seikkoja.

Lue lisää
10.11.2020 / Facebook

Nuorten perheet ja läheissuhteet - Nuoren elinolot -vuosikirja 2020 on julkaistu.

Lue lisää
10.12.2020 / Twitter

RT @Lapsiasia: ”Mitä lapsi tarvitsee, jotta hänen olisi hyvä olla?" Lapsibarometriä varten haastateltujen 6-vuotiaiden mukaan ainakin ruok…

Lue lisää
07.12.2020 / Twitter

RT @sannavesikansa: Kiinnostavaa tietoa! Niissä kunnissa, joissa nuorille jaetaan maksutonta ehkäisyä, on raskaudenkeskeytyksen määrät saat…

Lue lisää
07.12.2020 / Twitter

RT @AllYouthKaikki: Kohti töitä Suomessa -tutkimuksessa kartoitettiin Suomeen saapuneiden pakolaistaustaisten nuorten työhön liittyviä ajat…

Lue lisää
16.10.2020 / Youtube

Valtion nuorisoneuvosto on julkaissut politiikkasuositukset Nuorisobarometri 2019 perusteella.

19.03.2018 / Youtube

Mitä olet oppinut harrastuksissa? Mitä olet oppinut koulussa? Mitä tulevaisuudessa on tärkeää osata? Onko koulussa kivaa? Mm. näihin kysymyksiin vastaavat ...

03.02.2016 / Youtube

Vuoden 2015 Nuorisobarometri Arjen jäljillä julkaistiin 27.1.2016 klo 9-12 Stadin ammattiopistossa, Meritalon toimipisteessä (ent. Verovirasto) ...

27.4.2018

Miten rakennetaan #kampusrauhaa?

Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen ja huomioiminen on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä yhä lasten kengissä, vaikka opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla ollaankin viime vuosina otettu muutama määrätietoinen askel eteenpäin. Syksyllä 2015 alkanut turvapaikanhakijakriisi lisäsi opetus- ja kulttuuriministeriössä painetta kiinnittää huomiota uusien tulijoiden koulutuspolkujen ja kotouttamisen lisäksi myös muiden vieraskielisten ja jo aiemmin maahanmuuttaneiden heikkoon...

Lue lisää
20.3.2018

Nuoret uskovat koulutukseen – ja se on mahtava uutinen!

Nuorisobarometri kertoo meille joka vuosi, miltä tulevaisuuden Suomi näyttää. Se kertoo nuorten asenteista ja arvoista. Tämän vuoden Nuorisobarometrin paras uutinen on tässä: valtaosa nuorista suhtautuu myönteisesti koulutukseen ja oppimiseen. 96 prosenttia pitää uuden oppimista hauskana ja laajaa yleissivistystä arvokkaana. 94 prosenttia uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Vaikka usein muuta...

Lue lisää
20.3.2018

Nuorisobarometrista löytyy nuorten tulevaisuususkoa

Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajan Hilkka Kempin puhe Opin polut ja pientareet – Nuorisobarometri 2017 julkistustilaisuudessa, Tiedekulma 20.3.2018. Julkinen nuorten koulutukseen ja osaamiseen liittyvä keskustelu on ollut viimeisten vuosien aikana monesti villiä. Olen valtavan kiitollinen, että saamme tähän väliin kiihkotonta tietoa siitä, mitä nuorille suuressa kuvassa kuuluu osaamisen ja koulutuksen saralla....

Lue lisää
30.11.2017

Nuoren opintopolku: valintoja ja valituksi tulemista?

Nuoruuteen ajoittuu monia koulutukseen liittyviä ja tulevaisuuteen vaikuttavia valintatilanteita. Joskus nuori tekee itse valintoja, joskus hänet valitaan, joskus jätetään valitsematta. Muut ihmiset saattavat arvioida nuorta valintojen onnistumisten perusteella, ja nämä arviot muokkaavat nuoren käsitystä itsestään oppijana ja toimijana yhteiskunnassa. Koulutuksessa menestyminen ei ole kiinni vain nuoren omista valinnoista. Viime...

Lue lisää
16.10.2017

VANUPO tuli, oletko valmis?

Valtioneuvosto teki lokakuun 12. päivänä päätöksen valtakunnallisesta nuorisotyön ja –politiikan ohjelmasta, eli VANUPO:sta. Ohjelma hyväksyttiin vuosiksi 2017–2019. Ohjelmaa valmisteltiin noin vuosi. Valtakunnallinen ohjelma hyväksyttiin periaatepäätöksenä. Mikä olento periaatepäätös on? Periaatepäätöksillä hallitus linjaa ja antaa hallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja, yleensä laaja-alaisten ja useita eri hallinnonaloja koskettavien asioiden valmistelemiseksi. Tosin jotkut...

Lue lisää
19.7.2017

Nuori, luota itseesi – Aikuinen, luota nuoreen

Vuoden 2017 kuntavaalien tulosilta oli minulle henkilökohtaisesti todellinen tunteiden vuoristorataa. Tulosten selvittyä pystyin toteamaan, että olin saanut kotikunnassani, Inkoossa, eniten ääniä. Suomen mittakaavassa keräsin suhteellisesti yhdeksänneksi eniten ääniä. Olin todella onnellinen ja kiitollinen saamastani luottamuksesta. Kaiken keskellä olin tietoinen myös siitä, mitä tämä tarkoittaa – vastuuta ja kovaa työtä....

Lue lisää
28.4.2017

Puoliväliriihi: Varhaisen tukeen panostamisesta ruusuja, työllistämisestä risuja

    Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajana olen kiitollinen hallituksen puoliväliriihen panostuksista 25.4. lasten- ja nuorten varhaiseen tukeen, matalan kynnyksen nuorisopalveluihin ja toisen asteen koulutukseen. Hallitus osoitti ymmärrystä lasten ja -nuorten varhaisen tuen merkitykseen ottamalla käyttöön opintotuen huoltajakorotuksen ja pienentämällä varhaiskasvatusmaksuja. 75 euron huoltajakorotus ei paikkaa opintotuen säästöjä, mutta se kääntää kokonaisuutta...

Lue lisää
20.3.2017

Kannustetaan yhdessä nuoria tutustumaan eri ammatteihin

Teksti pohjautuu Nuorisobarometri 2016 – Katse tulevaisuudessa julkaistuun näkökulmatekstiin Nuorten toiveammatit sukupuolen mukaan eriytyneitä – Mia Teräsaho & Miina Keski-Petäjä. Lue näkökulmateksti kokonaisuudessaan tästä. Sunnuntaina 19.3. vietettiin Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Mitä tämän päivän nuoret ajattelevat sukupuolten tasa-arvosta? Nuorisobarometrin 2016 mukaan 15-29-vuotiaat nuoret, naiset miehiä enemmän, toivovat sukupuolten...

Lue lisää