Skip to content

Indikaattorit

Indikaattoreiden tuoreimpia tietoja tullaan päivittämään myöhemmin, kun uudet verkkosivut valmistuvat.

Hyvinvointi-indikaattorit

Nuorten hyvinvointi on yksi keskeisimmistä teemoista nuorisopolitiikassa. Julkisessa keskustelussa huomiota kiinnitetään usein vasta sitten, kun hyvinvointi on jo muuttunut pahoinvoinniksi ja ongelmat ovat kärjistyneet.

Barometri-indikaattorit

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri on mitannut suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita jo vuodesta 1994 alkaen. Seurantatietoa nuorten arvoista ja kokemuksista on siis jo 20 vuoden ajalta. Vuodesta 2004 lähtien Nuorisobarometri on julkaistu valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.