Skip to content

Nuorisobarometri 2017 lisäotos

03.10.2018

Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla Vuoden 2017 Nuorisobarometrin teemana oli osaaminen ja koulutus.

Tämä Nuorisobarometrin lisäotokseen pohjautuva tutkimus keskittyy harvaan asuttujen alueiden nuorten koulutuspolkuihin ja -asenteisiin, ja sen tarkoituksena on tarkastella alueellista yhdenvertaisuutta koulutuksessa. Julkisuudessa keskustelua harvaan asuttujen alueiden koulutusmahdollisuuksista hallitsevat usein kouluverkon karsiminen, pitkät koulumatkat ja muutot toiselle paikkakunnalle opiskelupaikan perässä. Samoin esiin ovat nousseet alueelliset erot osaamistasossa ja nuorten koulutusvalinnoissa. Poliittisessa päätöksenteossa ja tutkimuksessa kuuluu kuitenkin harvoin maaseudulla asuvien nuorten oma ääni. He jäävät usein myös katveeseen valtakunnallisten kyselytutkimusten otoksissa. Millaisia kokemuksia nuorilla on koulutuksesta? Arvostavatko harvaan asutuilla alueilla asuvat nuoret erilaisia taitoja kuin muualla asuvat? Mitkä tekijät ohjaavat nuorten koulutusvalintoja? Entä millaisena nuorten osallisuus ja hyvinvointi näyttäytyvät?

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien 15-29-vuotiaille nuorille toteutettu kyselytutkimus, jota julkaisevat Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Osa kysymyksistä toistuu samoina, osa on vaihtuvien teemojen mukaisia. Vuoden 2017 tutkimuksesta toteutettiin valtakunnallisen otoksen ohella lisäotos harvaan asutuilla alueilla asuvista nuorista.

Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla

Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla – infografiikka

Lärostigar och vägrenar iglest befolkade områden – infografik

Roads to learning in sparsely populated areas – infographic

Julkaisutilaisuuden tallenne