Skip to content

NUORISOBAROMETRI 2023

20.05.2024

Katsomusaiheita.

Vuoden 2023 Nuorisobarometrin teemana on katsomukset ja hengellisyys.

Nuorisobarometri kartoittaa laajalti sitä, miten nuoret hahmottavat merkityksellisyyden kokemuksia arjessaan sekä sitä, mitä he ajattelevat erilaisista katsomuksellisista kysymyksistä. Vuosittain vaihtuvan teeman lisäksi Nuorisobarometri sisältää samanlaisena toistettavia kysymyksiä, jotka mahdollistavat trendien seuraamisen.
Nuorisobarometri 2023, jonka tiedonkeruuseen vastasi 1811 nuorta, on toteutettu ensimmäistä kertaa hyödyntäen kahta erilaista tiedonkeruutapaa: noin puolet aineistosta on kerätty puhelinhaastatteluin ja toinen puoli verkkolomakkeella. Tiedonkeruu on toteutettu alkuvuodesta 2023.

Lue Nuorisobarometri 2023

Infografiikka

Tutkimustuloksista on tehty nostot infografiikkaan, jotka on julkaistu kolmella kielellä. Tutustu tutkimustuloksiin lyhyesti:

Infografiikka (FI)

Infografik (SE)

Infographics (EN)

Politiikkasuositukset

Valtion nuorisoneuvosto antaa politiikkasuositukset pohjautuen Nuorisobarometrin tutkimustuloksiin. Lue politiikkasuositukset täältä:

Politiikkasuositukset (FI)

Policyrekommendationer (SE)

Policy recommendations (EN)