Skip to content

Nuorisobarometri 2/1999

07.05.1999

Vuoden 1999 toisessa Nuorisobarometrissa kartoitetaan nuorten suhdetta vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyviin palveluihin sekä mielipidettä kulttuurin yleisestä merkityksestä.Kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät kysymykset ovat osa laajempaa Kulttuuripalveluiden käyttö –tutkimusta. Näiltä osin nuorten vastauksia voidaan verrata muiden väestöryhmien asenteisiin ja arvostuksiin.Toinen laaja osio barometrissä kuvaa ajankohtaisesti nuorten suhtautumista huumausaineisiin. Huumeiden käyttöön liittyviä kysymyksiä on ollut nuorisobarometrissä aiemminkin. Tämän syksyisessä barometrissä painopiste on käyttöön liittyvien kysymysten sijasta nuorten yleisessä asennoitumisessa huumeita kohtaan.Lue Nuorisobarometri 2/1999 Issuu.com -palvelussa.Lataa PDF