Skip to content

Hallituksen pidettävä kiinni nuorisotakuusta ja osaamiseen panostamisesta

07.03.2013

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora ilmaisee huolensa viime aikoina esiin nousseista vaatimuksista alentaa nuorten työntekijöiden palkkoja.  Nuora muistuttaa hallitusta siitä, että se itse on linjannut osaamiseen ja koulutukseen panostamisen tärkeimmäksi keinoksi nuorten työttömyyden nujertamiseksi. Tästä näkökulmasta olisi kummallista alistua ajatukseen, että pelkän peruskoulun varaan jäävien osuus ikäluokista säilyy nykyisellään ja että heille on tarpeen luoda erilliset matalapalkkatyömarkkinat.

Tarpeellisen ja kiitellyn, vuoden alusta voimaan astuneen nuorten yhteiskuntatakuun tehtävänä on taata sen piirissä oleville nuorille riittävä osaaminen ja kyvyt menestyä työmarkkinoilla. Konkreettiseksi tavoitteeksi on asetettu, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä 20–24-vuotiaista yli 90 prosentilla on toisen asteen tutkinto. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi opetusta on kehitettävä niin, että siitä tulee motivoivaa ja palkitsevaa kaikenlaisille oppijoille. Esimerkiksi erilaisten oppimistapojen tunnistamista on edistettävä ja työssäoppimisen mahdollisuuksia lisättävä.

Nuora kantaa huolta myös nuorten yhdenvertaisuudesta. ”Palkkojen leikkaaminen iän perusteella on jyrkästi ristiriidassa eri väestöryhmien yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa,” toteaa Nuoran puheenjohtaja Antti Lindtman.