Skip to content

Itsemurha on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin nuorten kuolinsyy

10.09.2014

Tänään 10.9. on vietetty WHO:n kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Aihe on tärkeä, sillä kaikkiaan yli 800 000 ihmistä tekee maailmalla vuosittain itsemurhan. Jokaista itsemurhaa kohtaan arvioidaan lisäksi olevan jopa 20 itsemurhayritystä. WHO:n mukaan itsemurha on 15–29-vuotiaiden keskuudessa toiseksi yleisin kuolinsyy liikennetapaturmien jälkeen.

Nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa korkea eurooppalaisittain verrattuna. Vuonna 2010 nuorten itsemurhakuolleisuus oli Eurostatin tilastojen mukaan korkeampi vain Liettuassa. Itsemurhakuolleisuus on kuitenkin ollut Suomessa laskussa. Vuonna 2012 itsemurhan teki 18 nuorta 100 000 nuorta kohden, kun vuonna 2010 luku oli 21,2. Vaikka Suomen itsemurhatilastot yleisesti ottaen ovat 1990-luvulta lähtien laskeneet jopa 40 %, ovat tilastot synkät verrattuna muihin pohjoismaihin.

Helsingin Musiikkitalossa järjestetyssä Kansainvälisen itsemurhien ehkäisypäivän seminaarissa esiintynyt WHO:n edustaja Shekhar Saxena korosti, kuinka kansallisella ohjelmalla voidaan ehkäistä itsemurhia. Tällainen ohjelma Suomelta kuitenkin vielä puuttuu. Saxenan mukaan Suomen tapauksessa ohjelman painopisteina voisivat olla palveluiden saatavuuden takaaminen ja itsemurhaan liittyvän stigmatisaation poisto. Lisäksi tulisi vaikuttaa alkoholipolitiikkaan, sillä päihteet liittyvät keskeisesti itsemurhiin.

Nuorten näkökulmasta esille nousi huoli matalan kynnyksen tuen, palveluiden ja niihin liittyvän tiedon saannin puolesta. Lisäksi tarvetta olisi mm. kentällä nuorten parissa toimivien ammattilaisten määrän lisäämiselle.

WHO: Preventing suicide: A global imperative