Skip to content

Kirje opetus- ja kulttuuriministerille

03.12.2015

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta lähestyy Teitä, opetus- ja kulttuuriministeri, kirjeellä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on marraskuun alussa keskeyttänyt lakisääteisen Nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2016–2019 valmistelun. Ohjelma oli tarkoitus hyväksyä valtioneuvostossa joulukuussa 2015.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on huolissaan ohjelmatyön keskeytyksestä ja sen vaikutuksesta tulevaisuuden nuorisopolitiikkaan. Kysymme, mitä nuorisopolitiikan kehittämisohjelman uudelleentarkastelu lakimuutoksen myötä merkitsee? Nuorisopolitiikan kehittämisohjelma on ollut valtioneuvoston lisäksi tärkeä työkalu nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille, kuntien nuorisotoimille, aluehallinnolle sekä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnalle.

Monet nuoret kärsivät osattomuudesta yhteiskunnassamme. Nuorisotakuusta huolimatta nuorten työttömyys on kasvanut tasaisesti. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla työttömiä nuoria oli kuukaudessa keskimäärin 46 000. Niitä nuoria, jotka ovat pelkän perusasteen tutkinnon varassa, eivätkä ole jatkokoulutuksessa tai harjoittelussa on noin 44 000. Nuorisotakuun toteuttamiseen on kuitenkin osoitettu koko hallituskaudelle vain 10 miljoonaa euroa, kun nuorten työttömyysturvamenot ovat vuosittain noin 470 miljoonaa euroa. Nyt kaavaillut säästöt toisen asteen koulutukseen heikentävät entisestään nuorten asemaa ja vaarantavat vakavasti koulutuksen saavutettavuuden.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta näkee, että kärkihankkeiden lisäksi nuorten elinolojen parantaminen vaatii koko valtioneuvoston yhteistyötä. Vain poikkihallinnollisella ajattelulla saavutetaan kokonaisvaltaiset ja kustannustehokkaat työkalut puuttua nuorten elämää koskettaviin epäkohtiin.
Pyydämme Teiltä vastausta Nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tilasta ja sen tulevaisuudesta. Samalla toivomme, että valmistelutyön keskeyttämisestä ja Nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tilasta ja tulevaisuudesta tiedotetaan myös nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille, kuntien nuorisotoimille sekä aluehallinnolle.

Helsingissä 26.11.2015

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan puolesta,

Hilkka Kemppi, puheenjohtaja

Herttaliisa Tuure, pääsihteeri