Skip to content

Lasten ja nuorten näkökulmat esillä – Lanuken arviointi aloitettu

18.01.2011

Valtioneuvoston Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteutumisen arviointi on käynnistetty selvittämällä eri ministeriöiden toimenpiteitä vuodesta 2007 lähtien.

– Ministeriöt ovat omilla hallinnonaloillaan käynnistäneet uusia hankkeita sekä antaneet ohjausta paikallistoimijoille, toteaa Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä. Nuorten elinoloja parantavaa lainsäädäntöä on myös lisätty.

Kuluvan vuoden alussa on astunut voimaan nuorisolain uudistus, jonka tarkoituksena on lisätä monialaista yhteistyötä. ”Se on hyvä esimerkki pyrkimyksestä lisätä paikallista yhteistyötä heikossa asemassa olevien nuorten auttamiseksi”, jatkaa Mäkelä.

Kehittämisohjelman toteuttamiseen on osoitettu erillistä rahoitusta vuodesta 2009 eteenpäin. Pääosa ohjelmaan kirjattujen lähes 300 toimenpiteen rahoituksesta on ollut kunkin ministeriön vastuulla. Myös ESR-rahoitusta on käytetty. Resursointi on kohdistunut erityisesti nuorten työllistymisen tukemiseksi, osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työelämätaitojen lisäämistä on toteutettu mm. työpajojen kautta. Etsivän nuorisotyön laajentuminen on pitkälti kehittämisohjelman vaikutusta.

Ministeriöiden palautteen mukaan Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma on pitänyt hyvin esillä lasten ja nuorten näkökulman. Myös paikallistasolla monialaisuus näyttää lisääntyvän ja antavan siten entistä paremmat mahdollisuudet ratkaista paikallisia erityiskysymyksiä.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta jatkaa kehittämisohjelman arviointia yhdessä järjestöjen kanssa. Arvioinnissa kuullaan myös lasten ja nuorten mielipiteitä. ”On tärkeää siirtää keskustelu myös eduskunnan sisälle”, kommentoi Mäkelä. Arviointi luo pohjaa seuraavan kehittämisohjelman laatimiselle eduskuntavaalien jälkeen.

Lisätietoja

Kansanedustaja Outi Mäkelä, Nuorisoasiain neuvottelukunnan pj, puh (09) 432 3181

Pääsihteeri Liisa Sahi, Nuorisoasiain neuvottelukunta, puh 0400 681 680

Lue ja lataa tiedote: Lasten ja nuorten näkökulmat esillä PDF (18.1.2011)