Skip to content

Lausunto esityksestä valtion vuoden 2024 talousarvioksi

19.10.2023

Valtion nuorisoneuvosto on antanut kirjallisen asiantuntijalausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle vuoden 2024 talousarviosta sekä valtionneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2024—2027. Lausunnossa valtion nuorisoneuvosto otti kantaa erityisesti opiskelijoiden ja koko nuorten ikäryhmään osuviin muutoksiin, jotka lisäävät taloudellista epävarmuutta ja eriarvoisuutta nuorten välille. Valtion nuorisoneuvosto näkee tärkeänä panostaa taloudellisesti nuorisotyöhön ja nuorten matalan kynnyksen palveluihin aikana, jolloin nuorten pahoinvoinnin kasvu on yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista. 

Voit lukea lausunnon täältä.