Skip to content

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi

06.09.2021

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle ilmastolaista.

Lausunnossa kiinnitettiin huomiota lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksiin ilmastoa koskevissa päätöksissä. Lisäksi todettiin, että nuoret kannattavat ilmastotoimia.

Lue lausunto täältä