Skip to content

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta

01.04.2022

Valtion nuorisoneuvosto lausui sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta (translaki)

Valtion nuorisoneuvosto piti esitettyjä muutoksia kannatettavina tapoina lisätä sukupuoltaan korjaavien henkilöiden itsemääräämisoikeuksia.

Neuvosto on pettynyt siihen, että alaikäisille ei jatkossakaan tulisi oikeutta korjata juridista sukupuoltaan. Neuvosto vaatii, että lakia korjataan tältä osin. Lausunnossa tuodaan esille erityisesti sukupuolivähemmistöön kuuluvien lasten ja nuorten haavoittuvaa asemaa tutkimustiedon valossa.

Lue lausunto tästä