Skip to content

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi nuorisolain tarkistamiseksi

06.04.2022

Valtion nuorisoneuvosto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi nuorisolain tarkistamiseksi.

Esitettyjä muutoksia avustusten läpinäkyvyyden lisäämiseksi pidetään hyvinä. Neuvosto esittää, että kestävän kehityksen ja ympäristötiedon antaminen lisättäisiin lakiin seikkoina, jotka voitaisiin ottaa huomioon valtakunnallisen nuorisojärjestön valtionavustuksen määrässä korottavana tekijänä.

Valtion nuorisoneuvosto kiinnitti huomiota myös nuorten harrastamisen rahoituksen ja ohjauksen pirstaleisuuteen.

Lue koko lausun täältä.