Skip to content

Lausunto työeläkeindeksityöryhmän loppuraportista

23.04.2013

Nuora on tänään antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon työeläkeindeksityöryhmän loppuraportista.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Nuora on tyytyväinen työryhmän päätökseen olla esittämättä muutoksia nykyiseen työeläkkeiden tarkistusmenettelyyn. Esitys on sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta paras mahdollinen ja huomioi riittävässä määrin odotettavissa olevat muutokset väestörakenteessa ja talouskasvussa.

Erityisen tyytyväinen Nuora on siihen, että raportin valmistelleeseen työryhmään on kuulunut Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n edustaja. Nuorten eli nykyisten eläkkeiden maksajien osallistuminen eläkepäätöksien valmisteluun on ensiarvoisen tärkeää. Nuora toivoo, että tämä muistettaisiin jatkossakin työryhmänimityksiä tehtäessä.