Skip to content

Lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2024-2027 otettavista asioista

18.04.2023

Valtion nuorisoneuvoston yhtenä tehtävänä on nuorisolain (1285/2016, 6§) mukaan antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista. Neuvosto näkee, että tulevalla ohjelmakaudella nuorten mielen hyvinvointi vaatii monialaisia toimenpiteitä. Ohjelmalla tulisi vahvistaa nuorten kokemusta yhteisöihin kuulumisesta, panostaa mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja matalan kynnyksen tukeen sekä kiinnittää erityishuomiota vähemmistöryhmien hyvinvointiin.

Voit lukea lausunnon täältä.