Skip to content

Lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan vuosille 2017-2019

20.06.2017

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta. Ohjelman hyväksyy valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan, nyt ensimmäisellä kerralla vuosille 2017-2019.

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausunnon valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan otettavista asioista opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.9.2016. Valtion nuorisoneuvosto määritteli lausuntoon vision vuoteen 2020 ja siihen liittyvät visioindikaattorit. Lausuntoon ja siihen liittyvään visioon sekä visioindikaattoreihin pääsee tutustumaan tästä.

Lausunnossaan valtion nuorisoneuvosto nosti esiin politiikkatoimien kohdalla toimia riittämättömiksi esitettyihin tavoitteisiin nähden.

Sipilän hallitus on kääntänyt toiminta-ajatusta yhä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan, nyt käsillä olevan ohjelman painopiste on erityisryhmissä ja korvaavissa toimenpiteissä. Ohjelmassa on myös suorastaan kartettu kaikkia viittauksia hallitusohjelman lapsiin ja nuoriin kohdistuviin uudistuksiin, ja jäljelle on jäänyt irrallisia osia, joilla ei ole kiinnityspintaa hallitusohjelmaan. Missään ei ole myöskään mainittu ohjelman toteuttamiseen käytettävissä olevia taloudellisia resursseja, joka uhkaavasti johtaa siihen, että ohjelman turvin tutkitaan ja kartoitetaan vaihtoehtoja, mutta mitään uutta ja konkreettista ei saada aikaiseksi.

Nuorisotyö on esillä valtakunnallisessa nuorisotyön ja –politiikan ohjelmassa hyvin vähän. Suomalainen nuorisotyö on hyvin arvostettua, ja tässä olisi meille yksi vientivaltti maailmalle. Nuorisotyön tehtävää tulee korostaa ohjelmassa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä.