Skip to content

Metropolialueen kehittämisessä kuultava paikallisia nuoria!

25.03.2013

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry vaativat, että metropolialueen nuoria kuullaan alueen kehittämisen yhteydessä.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt aluetta koskevasta esiselvityksestä lausuntoja alueen kunnilta ja useilta valtakunnallisilta eri alojen toimijoilta. Nuoran ja Allianssin mielestä lausuntopyyntö tulisi näiden lisäksi erikseen kohdistaa alueen kunnissa toimiville nuorisovaltuustoille, nuorisojärjestöille ja muille nuoria edustaville tahoille. Vaihtoehtoisesti lausuntopyynnön saaneet kunnat voisi velvoittaa sisällyttämään lausuntoihinsa omien kuntiensa nuorten näkemyksiä.

– Alueen asukkaiden kuuleminen tämän mittaluokan asioita valmisteltaessa on ensiarvoisen tärkeää, linjaa Nuoran puheenjohtaja Antti Lindtman.

– Erityisen tärkeää on kuulla alueen nuoria, sillä he ovat niitä tulevaisuuden aikuisia, joihin nyt tehtävät päätökset selvimmin vaikuttavat, Lindtman jatkaa.

– Nuorten osallisuudessa on siirryttävä puheista tekoihin, vaatii Allianssi ry:n puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen.

– Nuorten kuulemiseen on Suomessa hyvä lakiperusta, mutta valitettavan usein nuorisolaki jätetään huomioimatta. Nyt on metropolialueella näytön paikka huomioida nuoret oman lähiympäristönsä asiantuntijoina.

Lue lisää ja lataa: Metropolialueen kehittämisessä kuultava paikallisia nuoria! PDF (25.3.2013)