Skip to content

Nuoran puheenjohtajan puhe Nuorisobarometrin julkistamistilaisuudessa

17.11.2009

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä Nuorisobarometrin julkistamistilaisuudessa pe 13.11.2009 klo 9:

– Toimeentulotukea saavien nuorten osuus korkea

Tuoreen perjantaina julkistetun Nuorisobarometrin mukaan nuorten kokemus työttömyydestä pahana asiana on vahvistunut. – Useampi kuin kaksi kolmesta nuoresta ottaisi mieluummin tilapäistäkin työtä kuin eläisi työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä tulo olisi yhtä suuri. Yhteiskunnan on herättävä nuorten haluun tehdä työtä. Mielikuva työtä vieroksuvasta surffisukupolvesta on väärä, Mäkelä totesi.

– Suomessa pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden nuorten osuus on jäänyt osapuilleen 1990-luvun laman jälkeiselle tasolle. Tähän on kiinnitettävä huomiota ikääntyvässä Suomessa. Maamme veropohja pettää tulevaisuudessa, mikäli nuorille ei tarjota tänään koulutusta ja työtä. Todellisen koulutuksen ja työelämän ulkopuolella alkaa olla suuri joukko nuoria, Mäkelä painotti.
Pitkäaikaisen toimeentulotuen piirissä 1990-luvun alussa oli 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä alle 5000 nuorta, mutta koko 2000-luvun vastaava luku on pysytellyt yli 10 000:ssa. Nuorten työttömyyden vähentyminen 2000-luvulla ei näkynyt yhtä jyrkkänä pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien nuorten määrän vähenemisenä. Vuonna 2007 aikuisissa toimeentulotuen saajissa kymmenen vuoden ikäryhmistä tuensaajia oli määrällisesti ja suhteellisesti eniten 20–29-vuotiaissa (21,4 % ikäryhmästä).

– Hallituksen on arvioitava osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, millä toimin toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien nuorten lukumäärä saadaan laskuun. Nykyisellään toimeentulotuen varassa elävät nuoret eivät saa riittävää tukea ja kannustinta koulutukseen ja työelämään, Mäkelä päätti.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä, 050 5122 877
Pääsihteeri Tuomas Kurttila, 0400 681 680

Lue ja lataa kannanotto PDF-muodossa: Nuoran puheenjohtajan puhe Nuorisobarometrin julkistamistilaisuudessa (17.11.2009)