Skip to content

Nuoret kaipaavat pehmeitä arvoja peruskouluun

02.12.2009

Yli sata nuorta ympäri maata osallistui loka-marraskuussa puheenkirjoituskilpailuun, jossa he pohtivat, mitä ovat tulevaisuuden tärkeät tiedot, taidot ja asenteet. Puuttuuko peruskoulusta jokin keskeinen sisältö?

Kilpailu oli osa Nuorisofoorumia, joka järjestettiin tänään toista kertaa. Nuorten puhekilpailun kolme parasta esittivät Nuorisofoorumissa puheensa ja paneeli keskusteli millaisia tietoja, taitoja ja asenteita tarvitaan tulevaisuudessa ja miten niitä tulisi opettaa peruskoulussa.

­­– Nuoret sivusivat puheissaan globaaleja asioita, mutta yllättävän monessa puheenvuorossa toivottiin kouluun oppiainetta, joka opettaisi nykyistä paremmin erilaisia vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisuutta.

Nuoret kaipaavat pehmeitä arvoja ja oppeja, jotka valmistavat myös koko elämän kirjoon, ei pelkästään ammattiin, toteaa TAT-ryhmän toimitusjohtaja Kari Väisänen.

Kilpailun tuomaristona toimi valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan koolle kutsuma Peruskoulu 2020 -työryhmä. Työryhmän tehtävänä on osallistua peruskoulun valtakunnallisten tavoitteiden ja perusopetuksen tuntijaon uudistamiseen. Tavoitteena on tuoda esille erityisesti lasten ja nuorten mielipiteitä perusopetuksen tulevaisuudesta.

– Nyt tarvitaan rohkeutta kuunnella nuoria perusopetuksen uudistamisessa. Tiedollisen oppimisen rinnalle tarvitaan vahvempaa painotusta lasten ja nuorten hyvinvointiin. Koulupäivän rakenne ja opetustavat kaipaavat päivittämistä ja moniammatillisuutta on vahvistettava, sanoo Nuoran pääsihteeri Tuomas Kurttila.

Taloudellisen tiedotustoimiston Nuorisofoorumin tarkoituksena on tarjota nuorille keskusteluyhteys päättäjiin, jotta he voivat tuoda esille mielipiteitään yhteiskunnasta ja tulevaisuudesta. Foorumin tavoitteena on saattaa nuorten ääni kuuluviin koulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa.

– Nuorten kirjoitukset osoittivat, että perusopetuksesta puuttuu vielä vuorovaikutus ja sosiaalisuus. Ne pitäisi huomioida paremmin perusopetuksessa, sillä ne ovat tärkeitä avaintaitoja myös työelämässä, sanoo SOOLin edustaja ja tuomariston puheenjohtaja Kaisa Viitanen.

Nuorisofoorumi järjestetään tänä vuonna yhteistyössä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n, Suomen lukiolaisten liitto ry:n, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n, Nuorten Keskus ry:n ja eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa.

Lisätietoja:

Nuorisopalvelun päällikkö Tomi Alakoski, Taloudellinen tiedotustoimisto, p. (09) 1315 1532 m. 040 501 5307, sähköposti tomi.alakoski@tat.fi

Pääsihteeri Tuomas Kurttila, valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, p. (09) 1607 7351 m. 0400 681 680, sähköposti tuomas.kurttila@minedu.fi

Lue ja lataa PDF: Nuoret kaipaavat pehmeitä arvoja peruskouluun PDF (2.12.2009)