Skip to content

Nuoret mukaan päättämään eläkkeistä!

23.04.2013

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora vaatii, että nuoret otetaan mukaan eläkkeisiin liittyvään päätöksentekoon. Tänä päivänä tehtävät eläkepäätökset vaikuttavat nuoriin enemmän kuin mihinkään muuhun ikäryhmään, sillä nuorilla on edessään kaikkein eniten vuosia niin nyt päätettävien eläkkeiden maksajina kuin aikanaan saajina. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että nuorten edustajat pääsevät osallistumaan eläkepäätösten valmisteluun.

Nuora on erittäin tyytyväinen siihen, että parhaillaan lausuntokierroksella olevan työeläkeindeksityöryhmän loppuraportin valmisteluun osallistui myös Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n edustaja. Nuorten edustajan mukanaololla on varmasti ollut vaikutusta siihen, että loppuraportin ehdotukset ovat nuorisonäkökulmasta varsin tyydyttäviä. Tällä esimerkillä Nuora haluaa korostaa, miten tärkeää on jatkossakin kutsua nuorten edustajat mukaan eläkepäätöksiä valmisteleviin työryhmiin.

Erillisten työryhmien lisäksi nuoret pitäisi ottaa mukaan myös jokavuotiseen päätöksentekoon työnantajien eläkemaksujen suuruudesta. Nykyisellään päätöksiä valmistelevat työmarkkinajärjestöt voivat helposti jättää nuorten näkökulman huomioimatta ja sopia keskenään esimerkiksi palkankorotusten kompensoimisesta työeläkemaksuja alentamalla. ”Nuorten tulevaisuuden eläkkeillä ei saa ostaa tämän päivän ostovoimaa”, korostaa Nuoran puheenjohtaja Antti Lindtman.