Skip to content

Nykytaantumassa nuorten työhön pääsy on terässeinän takana

27.03.2009

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen tukee valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan esityksiä nuorisotyöttömyyden taittamiseksi

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen on vakavasti huolissaan nuorisotyöttömyyden nopeasta kasvusta. Hän esittää useita keinoja, joilla työttömyyden kasvua voitaisiin hillitä ja tarjota nuorille työttömyyden sijaan työ- ja harjoittelupaikkoja sekä koulutusta.

Myös valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on esittänyt maan hallitukselle syvän huolestumisensa nopeasti kasvavasta nuorisotyöttömyydestä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli helmikuussa 29 500 eli määrä on noussut yli 40 prosenttia vuoden takaisesta. Virallisen nuorisotyöttömyyden lisäksi on huolestuttava määrä nuorten piilotyöttömyyttä.

Ihalainen haluaa antaa tukensa nuorisoasiain neuvottelukunnan tekemille konkreettiselle esitykselle nuorten työllistymisen sekä koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksien lisäämisestä. Hän pitää tärkeänä, että hallitus budjettiratkaisuja tehdessään ottaa näihin esityksiin kantaa.

– 1990-luvun alun talouskriisin pahin virhe oli se, että työttömyysaste päästettiin korkeaksi ja sen seuraukset – musta varjo – näkyy vieläkin pitkäaikaistyöttömyytenä ja syrjäytymisenä. Vakavin yhteiskunnallisen syrjäytymisen muoto on nuorten putoaminen tyhjän päälle koulusta ja työelämästä. Nykyisen taantuman aikana nuorten pääsy työmarkkinoille on kuin terässeinän takana, Ihalainen toteaa.

Hänen mukaansa liian moni nuori ei peruskoulun jälkeen löydä paikkaansa toisen asteen koulutuksesta, lukiosta tai ammattikoulutuksesta. Useat tuhannet nuoret eivät saa eri syistä aloittamaansa ammatillista koulutusta päätökseen.

Työmarkkinajärjestöt ovat vedonneet yhdessä työnantajiin kesätyö- ja harjoittelupaikkojen saamiseksi. Harjoittelupaikan saanti torjuisi Ihalaisen mukaan myös opiskeluaikojen pidentymistä, kuten maan hallituskin on halunnut. Myös ammatilliseen koulutukseen liittyvät työssäoppimisjaksot ovat vaarassa jäädä toteutumatta.

– Työnantajien tulisi myös talouden vaikeina aikoina tarjota nuorille työ- ja harjoittelupaikkoja, jotta osaaminen ja motivaatio eivät kaikkoaisi. Käsillä olevan taantuman jälkeen työnantajat tarvitsevat nuoria osaajia. Nuorten yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittymiseksi tuleekin luoda aukoton nuorten yhteiskuntatakuu niin, että kaikilla alle 25-vuotiailla nuorilla on joko koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikka, Ihalainen esittää.

Hän haluaa selvittää, voitaisiinko oppivelvollisuus ulottaa peruskoulun jälkeiseen toisen asteen koulutukseen.

Lue lisää ja lataa: Nykytaantumassa nuorten työhön pääsy on terässeinän takana PDF (27.3.2009)