Skip to content

Asumistukeen kaavaillut leikkaukset kohdistuvat erityisesti nuoriin

20.09.2023

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Nuorisoneuvosto otti kantaa erityisesti asumistuen korvausprosentin laskemiseen sekä ansiotulovähennyksen poistamiseen. Kummatkin heikennykset vaikuttavat erityisesti yksinasuviin nuoriin sekä opiskelijoihin. Lisäksi nuoret ovat suurin yleisen asumistuen saajaryhmä. Ansiotulovähennyksen poisto puolestaan nostaa kohtuuttomasti kynnystä ottaa vastaan keikka- ja osa-aikatöitä. Niiden merkitys on suuri nuoren kerryttäessä työkokemusta myöhempää kokoaikaisempaa työllistymistä ajatellen.

Valtion nuorisoneuvosto kannustaa etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja säästöjen kohdentamiseksi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.